Αποτελέσματα αναλύσεων πόσιμου νερού Β εξαμήνου 2018

analisisΠραγματοποιούνται όλες οι μικροβιολογικές και οι φυσικοχημικές αναλύσεις νερών από όλα τα προβλεπόμενα σημεία υδροληψίας του Δήμου  Βέροιας καθώς και αναλύσεις για βαρέα μέταλλα, παρασιτοκτόνα και πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες κατά την κείμενη νομοθεσία.

Όλες οι αναλύσεις γίνονται τόσο σε διαπιστευμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου νερού όσο και στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου νερού της επιχείρησής μας, πραγματοποιούνται με μεθόδους σύμφωνες με την νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα ανάλυσης του νερού (ISO, " Standard methods for the examination of water and wastewater") και τηρούνται τα αντίστοιχα πρωτόκολλα αναλύσεων. 

 

                                       Ι.Ε. ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ

                                              ΧΗΜΙΚΟΣ

                                    ΠΡ. ΤΜ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Για την κατάσταση αποτελεσμάτων αναλύσεων Β εξαμήνου 2018 πατήστε εδώ.