Αποτελέσματα αναλύσεων 2021

analΑπό το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της ΔΕΥΑΒ πραγματοποιούνται όλες οι μικροβιολογικές, φυσικοχημικές αναλύσεις καθώς και οι προβλεπόμενες μετρήσεις ραδιενέργειας στο πόσιμο νερό, από όλα τα σημεία υδροληψίας του Δήμου  Βέροιας, συμπεριλαμβανομένων και αναλύσεων για βαρέα μέταλλα, παρασιτοκτόνα και πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες κατά την κείμενη νομοθεσία.  Όλες οι αναλύσεις γίνονται τόσο σε διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου νερού όσο και στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της επιχείρησής μας. Πραγματοποιούνται δε με μεθόδους σύμφωνες με την νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα ανάλυσης του νερού ενώ τηρούνται τα αντίστοιχα πρωτόκολλα αναλύσεων.                                        

      Ι.Ε. ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ

            ΧΗΜΙΚΟΣ

ΠΡ. ΤΜ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Για την κατάσταση αποτελεσμάτων αναλύσεων ομάδας Α πατήστε εδώ.

Για την κατάσταση αποτελεσμάτων αναλύσεων ομάδας Β πατήστε εδώ.

Για την κατάσταση αποτελεσμάτων αναλύσεων ομάδας R πατήστε εδώ.