Αποτελέσματα προβλεπόμενων αναλύσεων Α Εξαμήνου 2013

Όλες οι αναλύσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία γίνονται τόσο σε διαπιστευμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου νερού όσο και στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου νερού της επιχείρησής μας


Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται με μεθόδους σύμφωνες με την νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα ανάλυσης του νερού (ISO, " Standard methods for the examination of water and wastewater") και τηρούνται τα αντίστοιχα πρωτόκολλα αναλύσεων. 


Πραγματοποιούνται όλες οι μικροβιολογικές και οι χημικές αναλύσεις νερών από όλα τα προβλεπόμενα σημεία του Δήμου  καθώς και αναλύσεις για βαρέα μέταλλα, παρασιτοκτόνα και πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες.

 

Κάντε κλίκ πάνω στο όνομα του αρχείου που αναγράφεται παρακάτω ως συννημένο αρχείο,για να καταβάσετε το αρχείο σε μορφή pdf στον υπολογιστή σας