Φεβ 21

Κατανομή Αξιωμάτων νέου Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΥΑ Βέροιας

Σας ενημερώνουμε ότι  το Σωματείο Εργαζομένων στη ΔΕΥΑ Βέροιας με την 1/2019 απόφαση του προέβη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό του, στην κατανομή αξιωμάτων της νέας Διοίκησης του που προέκυψε από την Γενική συνέλευση και τις αρχαιρεσίες των μελών του στις 15/2/2019.

Το νέο Δ.Σ. η θητεία του οποίου είναι τριετής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του καταστατικού του αποτελείται από :

Πρόεδρος :                  Τσακτάνης   Ηλίας

Αντιπρόεδρος :           Δομανόπουλος Κωνσταντίνος     

Γ. Γραμματέας :          Τσιαπάρα Αικατερίνη        

Ταμίας:                        Κυριακίδης Ηρακλής                                          

Αν. Γ. Γραμματέας :   Τρανίδης Παναγιώτης         

             ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΣΙΑΠΑΡΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ