Μαϊ 14

Ασφάλιση οχημάτων και κτιρίων της ΔΕΥΑΒ

carinsurancesmallΈχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 20/2018 μελέτη με θέμα την παροχή υπηρεσίας για την  «Ασφάλιση οχημάτων και κτιρίων της ΔΕΥΑΒ» παρακαλούμε όπως υποβάλετε τις προσφορές σας έως και την  22/05/2018.

Προσφορές που θα προσκομιστούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνουν αποδεκτές

1. Για την 20/2018 Μελέτη πατήστε εδώ.  

2. Για το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς πατήστε εδώ