Μάι 14

Απολύμανση – απεντόμωση – μυοκτονία 2018

apentomosismallΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 31/2018 μελέτη με θέμα την παροχή υπηρεσίας για την  «Απολύμανση – Απεντόμωση – Μυοκτονία  α) εξωτερικών και εσωτερικών χώρων κτιρίων Βιολογικών καθαρισμών Βέροιας και Ριζωμάτων, β) εξωτερικών χώρων κτιρίων αντλιοστασίων και δεξαμενών της ΔΕΥΑ Βέροιας» παρακαλούμε όπως υποβάλετε τις προσφορές σας έως και την  22/05/2018.

Προσφορές που θα προσκομιστούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Για το πλήρες κείμενο της Μελέτη πατήστε εδώ.