Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ιουλ 20

Ιατρός Εργασίας

IatrosErgasiasΗ ΔΕΥΑ Βέροιας πρόκειται να προσλάβει Ιατρό Εργασίας με Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας διάρκειας ενός (1) έτους με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. Η σύμβαση αφορά την ιατρική παρακολούθηση 79 υπαλλήλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου, μαθητές ΤΕΙ, ΑΕΙ και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ στο πλαίσιο πρακτικής άσκησής τους συνολικού προϋπολογισμού € 3.000 χωρίς Φ.Π.Α. Η Παροχή υπηρεσιών καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των Ν 3850/2010 και 4412/2016.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Τα προσόντα και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσφορά των ιατρικών υπηρεσιών είναι αυτά που αναφέρονται στον Ν. 3996/2011 (άρθρο 29) ,Ν.3850/2010 (άρθρου 16) του Ν .3418/2005 ( άρθρο 7), ήτοι

  1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής
  2. Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος
  3. Βεβαίωση μέλους στον οικείο Ιατρικό σύλλογο
  4. Άδεια τίτλου ειδικότητας όπως πιστοποιείται στον οικείο Ιατρικό σύλλογο
  5. Πιστοποιητικό του Ιατρικού συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά
  6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας και να αναφέρεται ο συνολικός πραγματικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης ανά εργοδότη.

Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά  πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του  Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών  ή της Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στο Εξωτερικό. Επίσης οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από πράξη η βεβαίωση του κατά το νόμο αρμόδιο οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι  προς τους  απονεμόμενους  από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.  Για τον παραπάνω σκοπό, καλούνται με το παρόν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη ΔΕΥΑΒ και συγκεκριμένα στην Δ/νση : Κεντρικής 203 Βέροια (τηλ: 23310 / 78814) , είτε ιδιοχείρως , είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή με την ένδειξη « Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , έως την Τρίτη 27/07/2021  ώρα 14:00 σχετική Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά την οικονομική προσφορά τους στην οποία θα αναφέρεται και η ωριαία αμοιβή τους, καθώς και αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής τους ενημερότητας και αντίγραφο Ποινικού τους Μητρώου. Περισσότερες πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους και οι αναλυτικοί όροι της σχετικής Πρόσκλησης, που έχει αναρτηθεί, παρέχονται στον Ιατρικό Σύλλογο Ημαθία, στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒ (www.deyav.gr ) καθώς και από τα γραφεία της ΔΕΥΑΒ (τηλ: 23310 / 78814) τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

.                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                            ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

1. Για την ΑΙΤΗΣΗ πατήστε εδώ

2. Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατηστε εδώ

3. Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

4. Για το έντυπο οικ. προσφοράς πατήστεεδώ.