Διοικητικό συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο απο 4/2017   (αποφ. Δ.Σ. Δ. Βέροιας 737/16 και 169/17 Δ.Σ.  Δ.Ε.Υ.Α.Β. 176/16 και 60/17)

 

Ορφανίδης Γεώργιος - Πρόεδρος

Τραπεζανλής Δημήτριος - Αντιπρόεδρος,

 Μωϋσιάδης Νικόλαος - Μέλος

Γουλτίδης Γεώργιος - Μέλος

Παπαοικονόμου Καλλιόπη - Μέλος

Γραμματικός Κων/νος - Μέλος,

Μπέτζιου Μυρτώ – Μέλος

Λαζαρίδου Αναστασία – Μέλος

Πιπερίδης Στέλιος - Μέλος

 

Απόφαση Συγκρότησης σε σώμα ΔΣ ΔΕΥΑΒ.  Κάντε κλικ εδώ

Πίνακας μελών Διοικητικών Συμβουλίων.  Κάντε κλικ εδώ