Διοικητικό συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο απο 10/2019   [αποφ. Δ.Σ. Δ. Βέροιας 637/19 (ΑΔΑ 6ΨΩΜΩ9Ο-ΨΣΙ)  και 256/19 Δ.Σ.  Δ.Ε.Υ.Α.Β. (ΑΔΑ 6ΒΒΑΟΛΠ9-ΦΜΛ)]

 

Τακτικά Μέλη
1 Διαμάντης Στέργιος Πρόεδρος
2 Παλουκίδης Κων/νος Αντιπρόεδρος
3 Τσιφλίδης Ηλίας Μέλος - Δημοτικός Σύμβουλος.
4 Ασλανίδης Λάζαρος Μέλος - Δημοτικός Σύμβουλος.
5 Δέλλας Αθανάσιος Μέλος - Δημοτικός Σύμβουλος.
6 Γρηγοριάδης Καλλιστρατος Μέλος - Δημοτικός Σύμβουλος.
7 Μουχτάρη Πετρούλα Μέλος - Δημοτικός Σύμβουλος.
8 Λαζαρίδου Αναστασία Μέλος - Δημότης
9 Μπέτζιου  Μυρτώ Μέλος - Δημότης
10 Ορφανίδης Γεώργιος Μέλος - Εκπρόσωπος Μηχανικών
11 Πιπερίδης  Στέλιος Μέλος - Εκπρ. Εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α.Β.

 

Αναπληρωματικά Μέλη
1 Τσιούντας Χρήστος αν. Μέλος - Δημοτικός Σύμβουλος.
2 Σιδηρόπουλος Αθανάσιος αν. Μέλος - Δημοτικός Σύμβουλος.
3 Παπαδόπουλος Βασίλειος αν. Μέλος - Δημοτικός Σύμβουλος.
4 Τσαχουρίδης Αλέξανδρος αν. Μέλος - Δημοτικός Σύμβουλος.
5 Θεοδωρίδης Θεόδωρος αν. Μέλος - Δημοτικός Σύμβουλος.
6 Γουλτίδης  Γεώργιος αν. Μέλος - Δημοτικός Σύμβουλος.
7 Γραμματικός Κων/νος αν. Μέλος - Δημότης
8 Σαρηγιαννίδης  Ευστάθιος αν. Μέλος - Δημότης
9 Βάσσος Αντώνιος αν. Μέλος - Εκπρόσωπος Μηχανικών
10 Ασλανίδης Αναστάσιος αν.Μέλος - Εκπρ. Εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α.Β.