Πιστοποιήσεις

 

 

ΕΛΟΤ ISΟ 45001:2018

Σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία  pdf icon  


ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
Σύστημα διαχείρισης ποιότητας  pdf icon


ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015
Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης pdf icon


Διαχειριστική επάρκεια δικαιούχων ΕΣΠΑ  pdf icon

 

Κάντε κλικ πάνω στα εικονίδια για να εμφανίσετε το έγγραφο