Σωματείο εργαζομένων ΔΕΥΑΒ

 Σωματείο Εργαζομένων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας


Το Σωματείο εργαζομένων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας ιδρύθηκε στις 10 Οκτωβρίου του 1985 με τους παρακάτω σκοπούς όπως ακριβώς αναφέρονται στο άρθρο 2 του Καταστατικού του :
Σκοποί του Σωματείου είναι:
• Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστι¬κών συμφερόντων των εργαζομένων.
• Η ανάπτυξη του μορφωτικού επιπέδου των μελών .
• Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και η υπεράσπιση και κατο¬χύρωση όλων των δικαιωμάτων τους σαν εργαζομένων.
• Η ανάπτυξη πνεύμα¬τος αλληλεγγύης και συναδελφικότητας μεταξύ τους και η συνεργασία τους με άλλα σωματεία για την προάσπιση των κοινών τους σκοπών.
• Η συνεχής και συστηματική προσπάθεια για την πλήρη εφαρμογή των επιταγών του Συντάγματος και των Διεθνών συμβάσεων για τις συνδι¬καλιστικές ελευθερίες και γενικά για την προστασία της υγείας τους και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
• Η υπεράσπιση γενικά των συμφερόντων του εργαζόμενου λαού τμήμα του οποίου αποτελούν τα μέλη του σωματείου.
• Η προσπάθεια για την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος και την καλλίτερη προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων.
• Τελικός σκοπός είναι η κατάκτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης με την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Τα μέχρι σήμερα διατελέσαντα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Σωματείου των εργαζομένων στη ΔΕΥΑΒ είναι:

 

ΕΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΜΕΛΟΣ
1985 1987 ΔΙΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1987 1990 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΗΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1990 1992 ΤΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΑΓΚΟΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΥΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΙΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
1992 1995 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
1995 1998 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1998 1998 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1998 2000 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΛΙΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2000 2000 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΛΙΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
2000 2001 ΜΠΑΛΙΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
2001 2004 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
2004 2007 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2007 2009 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΜΕΛΟ ΠΑΤΡΙΤΣΙΟ
2009 2010 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΜΕΛΟ ΠΑΤΡΙΤΣΙΟ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
2010 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ