Τιμολογιακή πολιτική

 

1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΒΕΡΟΙΑ - ΜΕΣΗ - ΛΑΖΟΧΩΡΙ - ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙ

Α΄.- ΜΙΚΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Οικίες, γραφεία και λοιπά που δεν συμπεριλαμβάνονται στο μεγάλο τιμολόγιο)

 

Για κατανάλωση από 0 έως 18 κυβικά μέτρα

 

1.1

Πάγια αξία νερού

(Κυβικά 18 Χ 0,64)

έως 18 κ.μ.

=

11,52 €

 

Φ.Π.Α.   13%

( 11,52 Χ   13% )

 

=

1,50 €

 

 

 

Σύνολο 1

 

13,02 €

 

Τέλος αποχ/σης (40%

επί της αξίας νερού)

(Κυβικά 18 Χ 0,256)

(ή 11,52 Χ 40% )

εως 18 κ.μ.

=

4,61 €

 

Φ.Π.Α. 24% (αποχ/σης)

( 4,61 Χ 24% )

 

=

1,11 €

     

Σύνολο 2

 

5,72

 

(Μικρό τιμολόγιο) ΣΥΝΟΛΟ  EURO

 

18,74

Άνω των 18 κυβικών μέτρων

 

1.2

Τιμή υπερ/σης  νερού  ανά κυβικό

0,97 €

(συν Φ.Π.Α.  13%)

1.3

Τέλος αποχ/σης ανά κυβικό (40% επί της συνολικής τιμής υπερ/σης νερού: 0,97 Χ 40%)

0,388 €

(συν Φ.Π.Α.  24%)

Β΄.- ΜΕΓΑΛΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Καταστήματα και εγκαταστάσεις που κάνουν επαγγελματική χρήση του νερού, όπως: καφετέριες, καφενεία, ταβέρνες, εργαστήρια άρτου, ζαχαροπλαστεία και λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, βενζινάδικα που διαθέτουν πλυντήριο αυτοκινήτων ή καφετέρια, πλυντήρια αυτοκινήτων, ρακοκάζανα, σταύλοι, συνεταιρισμοί, διαλογητήρια, ψυγεία, κονσερβοποιεία και άλλα συναφή)

 

Από 0 έως 22 κυβικά μέτρα

 

2.1

Πάγια αξία νερού

(Κυβικά 22 Χ 0,64)

(Έως 22 κ.μ. )

=

14,08 €

 

Φ.Π.Α.   13%

( 14,08 Χ   13% )

 

=

1,83 €

 

 

 

Σύνολο 1

 

15,91 €

 

Τέλος αποχ/σης (40%

επί της αξίας νερού)

(Κυβικά 22 Χ 0,256)

(ή 14,08 Χ 40%)

έως 22 κ.μ.

=

5,63 €

 

Φ.Π.Α. 24% (αποχ/σης)

     

1,35 €

     

Σύνολο 2

 

6,98

 

(Μεγάλο τιμολόγιο ) ΣΥΝΟΛΟ  EURO

 

22,89

               

 

Άνω των 22 κυβικών μέτρων

 

2.2

Τιμή υπερ/σης  νερού  ανά κυβικό

1,13 €

(συν Φ.Π.Α.  13%)

2.3

Τέλος αποχ/σης ανά κυβικό (40% επί της

συνολικής τιμής υπερ/σης νερού: 1,13Χ40%)

0,452 €

(συν Φ.Π.Α.  24%)

         

ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΙ κλπ.

1)  Οι οικίες και τα λοιπά ακίνητα που δεν περιγράφονται στις παρακάτω περιπτώσεις 2 και 3 χρεώνονται :

55,00 € + 7,15 € ΦΠΑ 13% = 62,15 € για την ύδρευση ανά έτος

22,00 € + 5,28 € ΦΠΑ 24% = 27,28 € για την αποχέτευση ανά έτος

ή 89,43 € συνολικά με ύδρευση, αποχέτευση και ΦΠΑ ανά έτος

Η αποχέτευση χρεώνεται σε όσα ακίνητα είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο αποχέτευσης.

 

2)  Τα ακίνητα για επαγγελματική χρήση χρεώνονται:

100,00 € + 13,00 € ΦΠΑ 13% = 113,00 € για την ύδρευση ανά έτος

       40,00 €   +   9,60 € ΦΠΑ 24% =   49,60 € για την αποχέτευση ανά έτος

ή 162,60 € συνολικά με ύδρευση, αποχέτευση και ΦΠΑ ανά έτος

Η αποχέτευση χρεώνεται σε όσα ακίνητα είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο αποχέτευσης.

Στην επαγγελματική χρήση περιλαμβάνονται καφετέριες, καφενεία, ταβέρνες, εργαστήρια άρτου, ζαχαροπλαστεία και λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βενζινάδικα που διαθέτουν πλυντήριο αυτοκινήτων ή καφετέρια, πλυντήρια αυτοκινήτων, ρακοκάζανα, σταύλοι, συνεταιρισμοί, διαλογητήρια, ψυγεία, κονσερβοποιεία και άλλα συναφή που εκμεταλλεύονται το νερό για επαγγελματική χρήση.

 

3) Τα ξενοδοχεία χρεώνονται:

200,00 € + 26,00 € ΦΠΑ 13% = 226,00 € για την ύδρευση ανά έτος

       80,00 €  +  19,20 € ΦΠΑ 24% =   99,20 € για την αποχέτευση ανά έτος

ή 325,20 € συνολικά με ύδρευση, αποχέτευση και ΦΠΑ ανά έτος

Η αποχέτευση χρεώνεται σε όσα ακίνητα είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο αποχέτευσης.

 

 

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η Επιχείρηση ασκεί κοινωνική πολιτική για την οικιακή χρήση όπου οι τιμές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, ιδίως στις χαμηλές καταναλώσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην προστασία ειδικών ομάδων του πληθυσμού , με αντίστοιχες μειώσεις στα τιμολόγια, όπως η Καθιέρωση εκπτώσεων στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και στους Πολύτεκνους. Στην υπ’ αριθ. 6/2013 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β.(η οποία καταργεί τις προηγούμενες παρόμοιες αποφάσεις ΔΣ, 17/2008, 101/2008, 48/2009 και 90/2012) αναφέρονται οι περιπτώσεις των δημοτών που μπορούν να απαλλάσσονται από την καταβολή των τελών και οι οποίες είναι :

l. ΑΜΕΑ

1. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ
ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΝΤΑΟΥΝ (DOWN)
ΑΥΤΙΣΜΟΣ
ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
Με οικογενειακό εισόδημα έως 25.200,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

2. ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ

Με οικογενειακό εισόδημα έως 25.200,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 30

3. ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ

Με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

4. ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ

ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ
ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ
ΤΕΤΡΑΠΑΡΕΣΗ
ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΠΑΡΕΣΗ
Με οικογενειακό εισόδημα έως 25.200,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

5. ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ
ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ
ΠΑΡΑΠΑΡΕΣΗ
ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΑΡΕΣΗ
ΗΜΙΠΛΗΓΙΑ
Με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

6. ΤΥΦΛΟΙ

Με οικογενειακό εισόδημα έως 25.200,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

7. ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΙ (ΑΝΩ Η ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ)

Με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

8. ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

Με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

9. ΜΕ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ (ΑΝΟΙΑ)

Με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

10. ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
Ν.Δ.Φ. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
Ψ.Ν. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑ
Με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Τα ΑΜΕΑ (Καταναλωτές Δημοτικών Διαμερισμάτων) απαλλάσσονται μόνο από την καταβολή του μισού παγίου, εφόσον εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες και υποχρεούνται να καταβάλλουν το υπόλοιπο πάγιο.


II. ΑΠΟΡΟΙ

1. Με Βιβλιάριο Υγείας Πρόνοιας – Οικονομικής Απορίας, θεωρημένο για 1 έτος

Οικογενειακό εισόδημα έως 5.000,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

2. Με πρόσφατο Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης και οικογενειακό εισόδημα κάτω από 5.000,00 Ευρώ Οικογενειακό εισόδημα έως 5.000,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

3. Με πρόσφατη Υπεύθυνη Δήλωση προς την Εφορία ότι δεν υποβάλλουν Φορολογική Δήλωση για το τρέχον έτος και ότι δεν έχουν κανένα περιουσιακό στοιχείο.

Χωρίς οικογενειακό εισόδημα, χωρίς ακίνητα πέραν της κύριας κατοικίας και κυβικά απαλλαγής 22

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Οι ΑΠΟΡΟΙ (Καταναλωτές Δημοτικών Διαμερισμάτων) απαλλάσσονται μόνο από την καταβολή του μισού παγίου, εφόσον έχουν οικογενειακό εισόδημα κάτω από 3.000,00 Ευρώ και υποχρεούνται να καταβάλλουν το υπόλοιπο πάγιο.


III. ΑΝΕΡΓΟΙ

1. Με κάρτα ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Οικογενειακό εισόδημα έως 5.000,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

2. Με πρόσφατο Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης και οικογενειακό εισόδημα κάτω από 5.000,00 Ευρώ

Οικογενειακό εισόδημα έως 5.000,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Οι ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Καταναλωτές Δημοτικών Διαμερισμάτων) απαλλάσσονται μόνο από την καταβολή του μισού παγίου, εφόσον εμπίπτουν στις παραπάνω προϋποθέσεις και υποχρεούνται να καταβάλλουν το υπόλοιπο πάγιο.

VI. ΣΥΛΛΟΓΟΙ κοινωφελείς, αναγνωρισμένοι για το κοινωνικό τους έργο.

(Οι σύλλογοι απαλλάσσονται μόνο από τα πάγια, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και κατά περίπτωση, μετά από αίτησή τους στην αρμόδια Επιτροπή επί αιτήσεων δημοτών Δ.Σ. από την οποία θα εκδίδεται και η σχετική απόφαση)

Παρατήρηση:

Εξαιρούνται από την απαλλαγή τελών οι πολιτιστικοί Σύλλογοι, οι αθλητικοί Σύλλογοι, οι επαγγελματικοί Σύλλογοι, οι συνδικαλιστικοί Σύλλογοι και οι ερασιτεχνικοί – ενδιαφερόντων Σύλλογοι.

Οι ΣΥΛΛΟΓΟΙ (Καταναλωτές Δημοτικών Διαμερισμάτων) απαλλάσσονται μόνο από την καταβολή του μισού παγίου και υποχρεούνται να καταβάλλουν το υπόλοιπο πάγιο.


VII. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Δεν δικαιολογείται απαλλαγή τελών για ανεξάρτητες κινήσεις πολιτών– κοινωνικών ομάδων που δεν έχουν νόμιμη μορφή, καταστατικό και έγκριση Πρωτοδικείου. 

Όλες οι προαναφερόμενες ευπαθείς ομάδες απαλλάσσονται από την καταβολή τελών, μόνο για τα ακίνητα στα οποία διαμένουν μόνιμα και όχι για άλλα ακίνητα τα οποία έχουν στην κατοχή τους ως δεύτερες κατοικίες ή καταστήματα.