1 proedros sΥπογράφτηκε εχθές 9 Φεβρουαρίου 2023, στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΒ), μεταξύ του Προέδρου του ΔΣ της επιχείρησης κ. Στέργιου Διαμάντη και του Νόμιμου Εκπρόσωπου της εταιρίας ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ κ. Κωνσταντίνο Κατσιαβριά, η σύμβαση για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 421,20 KW ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING) ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ». Η Καθαρή αξία του έργου είναι τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ #400.000,00# ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έργο αφορά την η προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση με το εσωτερικό Δίκτυο Χαμηλής Τάσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β, θέση σε δοκιμαστική λειτουργία, θέση σε εμπορική και πλήρη λειτουργία ενός διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού, με τη χρήση του μηχανισμού συμψηφισμού ενέργειας συνολικής ονομαστικής ισχύος 421,20 kWp, στις εγκαταστάσεις - περιβάλλοντα χώρο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.). Η εγκατάσταση του εν λόγω Φωτοβολταϊκού Σταθμού εγκρίθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒ, σύμφωνα την οποία η κατασκευή προβλέπεται σε ιδιόκτητο χώρο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. με σκοπό την κάλυψη ιδίων αναγκών με την εγκατάσταση του συστήματος επί σταθερών βάσεων και με εφαρμογή του μηχανισμού ενεργειακού συμψηφισμού. Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού σε συνεχή βάση. Ο χώρος όπου έχει σχεδιαστεί η ανάπτυξη του Φωτοβολταϊκού Σταθμού από την Δ.Ε.Υ.Α.Β., έχει ήδη δεσμευτεί για την αξιοποίησή του προς αυτή την χρήση. Η προμήθεια περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά-εξοπλισμό και υπηρεσίες-εργασίες, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του Φωτοβολταϊκού Σταθμού σε ενιαίο λειτουργικό σύνολο, με αυξημένη απόδοση και αξιοπιστία λειτουργίας επί μακρό χρονικό διάστημα. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται και η χορήγηση εκ μέρους του Αναδόχου όλων των απαραίτητων εγγυήσεων, οι οποίες θα διασφαλίσουν ότι το έργο θα εκτελεστεί με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, παρέχοντας επίσης τη δυνατότητα συντήρησης αυτού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Έτσι ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τη δυνατότητα εγγύησης καλής λειτουργίας για ελάχιστο διάστημα ενός έτους, μέρος της οποίας θα αποτελεί, α) η εγγύηση του βαθμού απόδοσης του συστήματος εκφρασμένου σε ποσοστό επί τοις εκατό ≥79%, β) η δυνατότητα επέμβασής του σε περίπτωση δυσλειτουργιών κάθε τμήματος του εξοπλισμού (μερικών στο βαθμό που αυτές εμπεριστατωμένα αλλοιώνουν την απόδοση και λειτουργικότητα του εξοπλισμού, ή ολικών που ισοδυναμούν με παύση λειτουργίας) εντός μέγιστου διαστήματος 48 ωρών από την έγγραφη (έντυπη ή ηλεκτρονική) ενημέρωσή τους και γ) η διενέργεια δύο διαδικασιών τακτικής-προγραμματισμένης συντήρησης, σε εξαμηνιαία βάση, βάσει συγκεκριμένου πρωτοκόλλου εργασιών. Απαραίτητη προϋπόθεση και απαρέγκλιτος όρος για την ολοκλήρωση του έργου αποτελεί η επιτυχής παραλαβή του Φωτοβολταϊκού Σταθμού από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη εκτέλεσης όλων των απαραίτητων εργασιών και υπηρεσιών συνοδών έργων, όπως εργασίες διαμόρφωσης χώρου, πρόσβασης καθώς και ασφάλισης εξοπλισμού και προσωπικού κατά την περίοδο κατασκευής έναντι πάσης φύσεως φθοράς, απώλειας, κινδύνου κτλ. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται επίσης στην τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών από την κείμενη εργατική νομοθεσία.

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

0 mitropoleosΑπό τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα: 15:50 ο Τεχνίτης υδραυλικός που είχε επιφυλακή δέχθηκε κλήση στο τηλέφωνο για βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης στην συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Βικέλα απέναντι από το Δημαρχείο. 16:15 το συνεργείο ήταν στο σημείο της βλάβης. Κάνοντας την πρώτη εκτίμηση διαπιστώνει ότι δεν κόπηκε μια απλή οικιακή παροχή, αλλά το δευτερεύον δίκτυο Φ90 της περιοχής. Η βλάβη χαρακτηρίζεται σημαντική και θα πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα. 16:30 αρχίζει η διαδικασία κλεισίματος των νερών και αδειάσματος του δικτύου σε όλο το Εμπορικό Κέντρο και την γύρω περιοχή της Βέροιας, προκειμένου να αρχίζουν οι σχετικές εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. 23:00 οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και το νερό σταδιακά αποκαθίσταται στους καταναλωτές της περιοχής. Η βλάβη στο δίκτυο προήλθε από τις εργασίες τοποθέτησης οπτικών ινών της Τεχνικής Εταιρείας που τις εκτελεί στην περιοχή. Στο σημείο της βλάβης βρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της επιχείρησης κ. Στέργιος Διαμάντης, ο Γεν Δ/ντής της επιχείρησης κ. Θωμάς Αχτσης και ο Τεχνικός Δ/ντής κ. Δημήτρης Δάσκαλος. Παρά την έκκληση για να μην τηλεφωνούν οι πολίτες, διότι δυσχεραίνουν το έργο των συνεργείων, το τηλέφωνο της επιφυλακής απάντησε σε 2.100 τηλεφωνήματα. Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών για την ολιγόωρη αναστάτωση που υπέστησαν χωρίς να ευθύνεται η ίδια και ενημερώνει ότι θα εφαρμόσει τον κανονισμό της επιχείρησης για τη χρέωση της βλάβης.

 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

diakopiΗ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γνωστοποιεί στους καταναλωτές και πελάτες της ότι, την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 από την ώρα 11:30 έως 15:00 θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή νερού, μεταξύ των οδών Θεσσαλονίκης, Στρατού παλαιές εργατικές κατοικίες, μέχρι τις σιδηροδρομικές γραμμές και τις οδούς που περιλαμβάνονται από αυτές, λόγω βλάβης στο δίκτυο της περιοχής. Θα καταβληθεί προσπάθεια όλες οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν, ώστε να δοθεί το νερό νωρίτερα. Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

0 ευφυήΥπογράφτηκε εχθές 1 Φεβρουαρίου 2023, στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΒ), μεταξύ του Προέδρου του ΔΣ της επιχείρησης κ. Στέργιου Διαμάντη και του Νόμιμου Εκπρόσωπου της εταιρίας ΑΚΑΤΤ ΑΕ κ. Κωνσταντίνο Κατσιαβριά, η σύμβαση για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ». Η Καθαρή αξία του έργου είναι δύο εκατομμύρια δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ #2.014.800,00# ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έργο αφορά την προμήθεια, την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου συστήματος, με μηχανήματα τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με το ανάλογο λογισμικό και ενσωμάτωση τους στο Κεντρικό Σύστημα Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Εγκαταστάσεων Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας. Με την παρούσα πράξη θα γίνουν παρεμβάσεις σε πενήντα έξι (56) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου. Οι Σταθμοί Ελέγχου θα καταμετρούν συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο την καταναλισκόμενη ενέργεια, την πίεση και την παροχή στους κύριους τροφοδοτικούς αγωγούς, τη χωρητικότητά και το αρχικό επίπεδο νερού στις δεξαμενές, θα εντοπίζει αυτόματα την ωριαία κατανάλωση (ζήτηση νερού), για ημερομηνία αναφοράς που επιλέγει ο χρήστης, καθώς επίσης και πιθανές τιμές που πρέπει να προστεθούν στη ζήτηση νερού ή να πολλαπλασιαστούν με αυτή, κατ' απαίτηση του χρήστη. Επιπλέον, θα ελέγχει την ονομαστική παροχή των αντλιών και θα προσφέρει τη δυνατότητα απομακρυσμένων χειρισμών. Το λογισμικό θα βασίζεται στα στοιχεία ζήτησης νερού και της παραγωγής των αντλιών, ώστε να προσομοιώνει τη λειτουργία του συστήματος. Ακόμα, θα δίνει δυνατότητα καταχώρησης των παραμέτρων λειτουργίας του εξοπλισμού (π.χ. δεξαμενών, αντλιών) σε συνδυασμό με δυνατότητα ανάγνωσης ενεργειακών στοιχείων. Το λογισμικό θα διεξάγει αυτοματοποιημένα πρόταση για τη λειτουργία, η οποία θα ικανοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο τη ζήτηση νερού. Τα δεδομένα αυτά θα αποστέλλονται στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου στη ΔΕΥΑΒ, όπου θα επεξεργάζονται κατάλληλα. Από την λειτουργία αυτών των ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας θα προέλθει εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των παραγωγικών μέσων και γενικότερα εξεύρεση τρόπων μείωσης της ενέργειας που καταναλώνεται σε κάθε επίπεδο, με ταυτόχρονη ορθολογική διαχείριση του νερού. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο σύστημα ελέγχου του δικτύου ύδρευσης ολοκληρώνουν και βελτιώνουν τις υφιστάμενες υποδομές υδροδότησης. Αυτή η βελτίωση επιτυγχάνεται μέσω επιλεγμένων λειτουργιών αυτοματοποίησης, τηλεεποπτείας και τηλεχειρισμού οι οποίες προσφέρουν αποτελεσματικότερη διαχείριση και εκμετάλλευση του δικτύου ύδρευσης. Το Λογισμικό ενεργειακής προσομοίωσης και βελτιστοποίησης θα αποτελεί ένα εργαλείο για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού (π.χ. αντλίες σε γεωτρήσεις ή δεξαμενές).

Με την λειτουργία αυτού του Συστήματος επιδιώκεται.

 • Η βελτιστοποίηση της λειτουργίας που αφορούν στις γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια του δικτύου.
 • Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης τους και αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας.
 • Η εξοικονόμηση χρόνου εργασίας του προσωπικού, με αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, υπερωρίες κλπ.
 • Η πρόληψη έκτακτων περιστατικών και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του καταναλωτή π.χ. παράνομη είσοδος στις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια.
 • Η δυνατότητα άμεσης και ορθής λήψης αποφάσεων σχετικά με το σχεδιασμό και τη λειτουργία του δικτύου, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και η προστασία της δημόσιας υγείας.
 • Η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους καταναλωτές με την δυνατότητα πρόβλεψης των αστοχιών του συστήματος ύδρευσης (π.χ. παύση λειτουργίας αντλιών, γεωτρήσεων, πτώση στάθμης δεξαμενών πριν αυτές γίνουν αντιληπτές από τους χρήστες).
 • Η λειτουργία των αντλιών σύμφωνα με τη ζήτηση παροχής νερού-μεταβολή των στροφών για τη μείωση ρευμάτων εκκίνησης, πετυχαίνοντας έτσι αύξηση της διάρκειας ζωής και λειτουργίας των μηχανημάτων.
 • Η δυνατότητα εποπτείας του υδατικού ισοζυγίου, η επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, της κατανάλωσης και ο προγραμματισμός των αναγκαίων επενδύσεων στον τομέα της ύδρευσης, με σκοπό τη πρόβλεψη ενδεχόμενων αστοχιών του συστήματος (διαρροές, υπερχειλίσεις) και την πρόληψη έκτακτων περιστατικών και βλαβών του δικτύου.
 • Η περιστολή των ετήσιων απωλειών πόσιμου ύδατος, μέσω της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των διαρροών και της αποφυγής υπερχειλίσεων.
 • Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων και υδροληψιών της περιοχής.

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

NaOClΟ Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ  διακηρύσσει ότι:

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό, Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Α/Α Συστήματος 182992, κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου» και συνολικό προϋπολογισμό Εξήντα τρείς χιλιάδες εξακόσια ευρώ (63.600,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%. O Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08- 2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr αλλά και την Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Βέροιας www.deyav.gr. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 255 του Ν.4412/2016, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης, κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας

 • Ημερομηνία έναρξης Υποβολής Προσφορών: 01/02/2023
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 24/02/2023 και ώρα 23:00
 • Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: 28/02/2023 και ώρα 10:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μέχρι την 19/02/2023, και ώρα 12:00 π.μ.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης.  Τα δικαιολογητικά της προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί της ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης δηλαδή € 1.200,00. Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα έχουν ισχύ ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 12 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ

 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 

1. Για τη Διακήρυξη πατήστε εδώ

2. Για την Μελέτη πατήστε εδώ

3. Για το ΕΕΕΣ πατήστε εδώ

4. Για το Εντυπο οικ. προσοφράς πατήστε εδώ