Πιστοποιήσεις

 

 

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008
Πιστοποίηση Διαχείρισης Ασφαλείας και Υγιεινής Προσωπικού  pdf icon


ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000
Πιστοποίηση Ποιότητας  pdf icon


ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004
Πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης pdf icon


Διαχειριστική επάρκεια δικαιούχων ΕΣΠΑ  pdf icon

 

Κάντε κλικ πάνω στα εικονίδια για να εμφανίσετε το έγγραφο