0 contsΜε περίσσευμα αλληλεγγύης και αγάπης, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας ΔΕΥΑΒ συνέβαλε στα προβλήματα των δοκιμασμένων πολιτών της Θεσσαλίας από τον σεισμό. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒέροιας Στέργιος Διαμάντης, παρέδωσε στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, έναν καινούργιο προκατασκευασμένο οικίσκο με μπάνιο και κουζίνα, για να στεγαστεί μια σεισμόπληκτη οικογένεια για όσο διάστημα χρειαστεί, μέχρι να επισκευαστεί το σπίτι τους. Παρόντες στην παράδοση του οικίσκου ήταν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας Βασίλης Πινακάς, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Αγροτικής Οικονομίας Ελασσόνας Γιάννης Δραγατσίκης, ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Λάρισας Βασίλης Καραλής, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βλαχογιαννίου Ανδρέας Παπακυπριανός και ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΒ Θωμάς Αχτσής. «Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κίνηση ανθρωπιάς, που στέλνει το μήνυμα ότι δεν εγκαταλείπουμε τον συνάνθρωπο. Ο σύγχρονος οικίσκος που παραλαμβάνουμε πρόκειται να στεγάσει μια οικογένεια που έχασε το σπίτι της», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. «Η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού βρίσκεται από την πρώτη στιγμή δίπλα στους σεισμόπληκτους της Θεσσαλίας. Ο Δήμαρχος Βέροιας και η ΔΕΥΑΒέροιας είμαστε δίπλα σας για να βοηθήσουμε με τις δυνάμεις που διαθέτουμε», δήλωσε ο κ. Διαμαντής. «Η προσφορά αυτή περιέχει την περηφάνια των εργαζομένων της ΔΕΥΑΒ που κρατούν υγιή την επιχείρηση σε δύσκολες εποχές και την αγάπη του Βεροιώτικου λαού προς τους σεισμόπληκτους συμπατριώτες μας» δήλωσε ο κ. Αχτσής.

 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

0 amiantosΞεκίνησε σήμερα το έργο, «Αντικατάσταση Αμιαντοσωλήνων Εσωτερικού Δικτύου ύδρευσης πόλης Βέροιας», προϋπολογισμού #800.000,00ευρώ#, που αφορά την αντικατάσταση των σωλήνων αμιάντου που βρίσκονται στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Βέροιας, με τη δαπάνη των εργασιών να ανέρχεται στο συνολικό ποσό των #426.560,00ευρώ#. Οι εργασίες άρχισαν από τη διασταύρωση των οδών Ελ.Βενιζέλου με Ανοίξεως και θα προχωρήσουν προς την οδό Μαλακούση, ενώ θα επεκταθούν σταδιακά και σε άλλα σημεία της πόλης.Με την έναρξη των εργασιών ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στέργιος Διαμάντης δήλωσε φανερά ικανοποιημένος ότι: «Ένα σημαντικό έργο για την πόλη ξεκίνησε σήμερα και αντικαθιστά συνολικά ένα δίκτυο παλαιό, με ένα νέο πιο σύγχρονο. Δίνουμε στους πολίτες ένα τελικό προϊόν υψηλής ποιότητας, ανάλογο των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση.  Ζητούμε την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών μας για την αναστάτωση που θα υποστούν. Το έργο μας μπορεί να θάβεται αλλά δεν χάνεται».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

deyavΗ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ), με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δημότες – καταναλωτές και στο πολύτιμο υπαλληλικό προσωπικό της, με δική της πρωτοβουλία πραγματοποίησε την Τετάρτη 03 Μαρτίου τεστ αντιγόνου covid-19, σε εξήντα τέσσερις εργαζόμενους της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα ήταν όλα αρνητικά, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η τέταρτη διαγνωστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΒ. Με γνώμονα την ασφάλεια των υπαλλήλων αλλά και των συνδημοτών, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα. Παραμένουμε ασφαλείς για να είστε ασφαλείς.

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

apoxeteysh 300x300Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ» με προϋπολογισμό 4.970.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)    με    CPV:45232400-6 (Έργα κατασκευής αποχετεύσεων).

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδ. 1012900). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τη ΣΑΕ 275/1 και τον ενάριθμο κωδικό έργου: 2020ΣΕ27510064. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο 1ο υποέργο της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»» η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» με βάση την αρ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5250/22-06-2020 Απόφαση ένταξης της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΠΕΡΑΑΑ και έχει λάβει κωδικό MIS 5048579.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/02/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02/03/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ   Δ.Ε.Υ.Α.Β.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 

Για την Δικαήρυξη πατήστε  εδώ.

Για το ΤΕΥΔ πατήστε  εδώ

Για το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών πατήστε  εδώ

Για το Χρονοδιάγραμμα πατήστε  εδώ

Για το Τεύχος ΕΣΥ πατήστε  εδώ

Για το Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΔΕΥΑΒ πατήστε  εδώ

Για το Τεύχος Προμετρήσεων πατήστε  εδώ

Για το Τεύχος Προυπολογισμού πατήστε  εδώ

Για το Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής πατήστε  εδώ

Για το Τεύχος Τιμολογίου πατήστε  εδώ

Για το Τεύχος ΦΑΥ - ΣΑΥ πατήστε εδώ  

Για τα σχέδια

ΔΑ+Μ-1.2+ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ+ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ+ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ+ΔΙΚΤΥΟΥ+ΠΑΛΑΤΙΣΤΙΩΝ  εδώ
ΔΑ+Μ-1.3+ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ+ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ+ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ+ΔΙΚΤΥΟΥ+ΠΑΛΑΤΙΣΤΙΩΝ  εδώ
ΔΑ+Μ-1.4+ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ+ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ+ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ+ΔΙΚΤΥΟΥ+ΠΑΛΑΤΙΣΤΙΩΝ  εδώ
ΔΑ+Μ-2.1+ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ+ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ+ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ+ΔΙΚΤΥΟΥ+ΒΕΡΓΙΝΑΣ  εδώ
ΔΑ+Μ-2.2+ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ+ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ+ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ+ΔΙΚΤΥΟΥ+ΒΕΡΓΙΝΑΣ  εδώ
ΔΑ+Μ-2.4+ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ+ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ+ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ+ΔΙΚΤΥΟΥ+ΒΕΡΓΙΝΑΣ  εδώ
ΔΑ+Μ-2.5+ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ+ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ+ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ+ΔΙΚΤΥΟΥ+ΒΕΡΓΙΝΑΣ  εδώ
ΔΑ+Μ-2.6+ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ+ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ+ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ+ΔΙΚΤΥΟΥ+ΒΕΡΓΙΝΑΣ  εδώ
ΔΑ+Μ-3.1+ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ+ΑΓΩΓΩΝ+ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  εδώ
ΔΑ+Μ-3.2+ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ+ΑΓΩΓΩΝ+ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  εδώ
ΔΑ+ΟΡ-1+ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ+ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ+ΔΙΚΤΥΟΥ+ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ  εδώ
ΔΑ+ΟΡ-2+ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ+ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ+ΔΙΚΤΥΟΥ+ΒΕΡΓΙΝΑΣ  εδώ
ΔΑ+ΟΡ-3+ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ+ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ+ΑΓΩΓΟΥ+ΒΕΡΓΙΝΑ-+ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ  εδώ
ΔΑ+ΟΡ-4+ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ+ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ+ΑΓΩΓΟΥ+ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ+ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  εδώ
ΔΑ+ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ+ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ+(ΕΕΛ)  εδώ
ΔΑ+Υ-1+ΤΥΠΙΚΕΣ+ΔΙΑΤΟΜΕΣ+ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ  εδώ
ΔΑ+Υ-2+ΤΥΠΙΚΟ+ΦΡΕΑΤΙΟ+ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ  εδώ
ΔΑ+Υ-3+ΤΥΠΙΚΟ+ΦΡΕΑΤΙΟ+ΔΙΘΑΛΑΜΟΥ+ΕΚΚΕΝΩΤΗ  εδώ
ΔΑ+Υ-4+ΤΥΠΙΚΗ+ΔΙΑΤΑΞΗ+ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ+ΣΥΝΔΕΣΗΣ  εδώ
ΔΑ+Υ-5+ΤΥΠΙΚΟ+ΦΡΕΑΤΙΟ+ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  εδώ
ΔΑ+Υ-6+ΤΥΠΙΚΟ+ΣΧΕΔΙΟ+ΣΩΜΑΤΩΝ+ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ  εδώ
ΔΑ+Υ-7.1+ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ+ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ+ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ+ΤΥΠΟΥ+Α  εδώ
ΔΑ+Υ-8.1+ΤΥΠΙΚΟ+ΣΧΕΔΙΟ+ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ+ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ+ΤΥΠΟΥ+A+ΚΑΤΟΨΕΙΣ+-+ΤΟΜΕΣ  εδώ
ΔΑ+Υ-8.2+ΤΥΠΙΚΟ+ΣΧΕΔΙΟ+ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ+ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ+ΤΥΠΟΥ+A+ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ+ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  εδώ
ΔΑ+Υ-9.1+ΤΥΠΙΚΟ+ΣΧΕΔΙΟ+ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ+ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ+ΤΥΠΟΥ+B+ΚΑΤΟΨΕΙΣ+-+ΤΟΜΕΣ εδώ
ΔΑ+Υ-9.3+ΤΥΠΙΚΟ+ΣΧΕΔΙΟ+ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ+ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ+ΤΥΠΟΥ+B+ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ+ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ εδώ
ΔΑ-Y-5 ΤΥΠΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ εδώ
ΔΑ-Y-7.2 ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ  εδώ
Μ-1.1+ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ+ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ+ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ+ΔΙΚΤΥΟΥ+ΠΑΛΑΤΙΣΤΙΩΝ  εδώ

 

Σας γνωστοποιούμε σήμερα Τετάρτη 13/1/2021 ότι την Δευτέρα 18/1/2021 και ώρα 13:00, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας, επί της οδού Κεντρικής 203 και στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου, θα διενεργηθεί κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις διάφορες επιτροπές της ΔΕΥΑΒ γι ατο 2021.

 

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.