Σεπ 09

Έντυπα

pdf icon Άδεια αποχέτευσης (έντυπο e710-13) 


pdf icon Αίτηση επέμβασης αποφρακτικού μηχανήματος (έντυπο e710-11) 


pdf icon Αίτηση βλαβών ύδρευσης - αποχέτευσης (έντυπο e710-10) 


pdf icon Αίτηση ενοικιαστή για αλλαγή ονόματος (έντυπο e710-09) 


pdf icon Άδεια σύνδεσης νερού (έντυπο e710-05) 


pdf icon Αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης (έντυπο e710-02) 


pdf icon Αίτηση αλλαγής ονόματος ιδιοκτήτη - Επανασύνδεσης ύδρευσης - Διακοπής υδροδότησης (έντυπο e710-01) 

 

 Σωματείο Εργαζομένων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας


Το Σωματείο εργαζομένων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας ιδρύθηκε στις 10 Οκτωβρίου του 1985 με τους παρακάτω σκοπούς όπως ακριβώς αναφέρονται στο άρθρο 2 του Καταστατικού του :
Σκοποί του Σωματείου είναι:
• Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστι¬κών συμφερόντων των εργαζομένων.
• Η ανάπτυξη του μορφωτικού επιπέδου των μελών .
• Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και η υπεράσπιση και κατο¬χύρωση όλων των δικαιωμάτων τους σαν εργαζομένων.
• Η ανάπτυξη πνεύμα¬τος αλληλεγγύης και συναδελφικότητας μεταξύ τους και η συνεργασία τους με άλλα σωματεία για την προάσπιση των κοινών τους σκοπών.
• Η συνεχής και συστηματική προσπάθεια για την πλήρη εφαρμογή των επιταγών του Συντάγματος και των Διεθνών συμβάσεων για τις συνδι¬καλιστικές ελευθερίες και γενικά για την προστασία της υγείας τους και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
• Η υπεράσπιση γενικά των συμφερόντων του εργαζόμενου λαού τμήμα του οποίου αποτελούν τα μέλη του σωματείου.
• Η προσπάθεια για την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος και την καλλίτερη προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων.
• Τελικός σκοπός είναι η κατάκτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης με την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Τα μέχρι σήμερα διατελέσαντα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Σωματείου των εργαζομένων στη ΔΕΥΑΒ είναι:

ΕΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΑΝ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1985 1987 ΔΙΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1987 1990 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΗΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1990 1992 ΤΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΑΓΚΟΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΥΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΙΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
1992 1995 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
1995 1998 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1998 1998 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1998 2000 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΛΙΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2000 2000 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΛΙΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
2000 2001 ΜΠΑΛΙΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
2001 2004 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
2004 2007 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2007 2009 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΜΕΛΟ ΠΑΤΡΙΤΣΙΟ
2009 2010 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΜΕΛΟ ΠΑΤΡΙΤΣΙΟ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
2010 2013 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
2013 2016 ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΑΠΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
2016 2019 ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΙΑΠΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2019   ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΟΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΠΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Σεπ 09

Τηλεέλεγχος

Αίθουσα κεντρικού ελέγχου τηλελεγχου τηλαχειρισμού ΔΕΥΑΒΣύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού και Διαχείρισης Διαρροών των δικτύων ύδρευσης της πόλης της Βέροιας και των δημοτικών ενοτήτων αυτής

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) είναι υπεύθυνη για την υδροδότηση, την αποχέτευση και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της πόλης της Βέροιας και των γειτονικών κοινοτήτων, συνολικού πληθυσμού 43.000 κατοίκων περίπου. Στην πόλη και στους οικισμούς υπάρχουν εγκατεστημένα περί τα 22.000 υδρόμετρα και ο μέσος όρος του τιμολογούμενου νερού, τα τελευταία χρόνια, είναι περί τα 2.800.000 m3/έτος. Η υδροδότηση της πόλης γίνεται από δύο πηγές. Το νερό των πηγών συγκεντρώνεται βασικά σε δύο κύριες δεξαμενές αποθήκευσης (χωρητικότητας 2x2.800 m3 και 2x1.700 m3) και τέσσερις δεξαμενές αναρύθμισης. Η ΔΕΥΑΒ, έχοντας ως στόχο την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων, την ορθολογική διαχείριση αυτών και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τον κάτοικο-καταναλωτή του Δήμου αποφάσισε την υλοποίηση Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Διαχείρισης Διαρροών των Δικτύων Ύδρευσης.

Στο πλαίσιο του έργου, η πρώτη φάση του οποίου ξεκίνησε το 1999, η ανάδοχος εταιρία ανέλαβε την εκτέλεση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ακολούθων:

- Υδραυλικού εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις του δικτύου ύδρευσης (πηγές, δεξαμενές, αγωγοί) όπως βαλβίδες ελέγχου, ηλεκτροβάνες, μειωτές πίεσης, δοσομετρικές αντλίες χλωρίωσης.
- Οργάνων μέτρησης για τις εγκαταστάσεις του δικτύου ύδρευσης, όπως παροχόμετρα, σταθμήμετρα, πιεσόμετρα, θολόμετρα, μετρητές υπολειμματικού χλωρίου.
- Τοπικών συστημάτων αυτοματισμού και τηλεμετρίας (τοπικοί σταθμοί ελέγχου και μετρήσεων) των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης, εγκατεστημένων στις πηγές και τις δεξαμενές του εξωτερικού υδραγωγείου καθώς επίσης και στο εσωτερικό δίκτυο, αποτελούμενων βασικά από προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC), συστήματα ασύρματης επικοινωνίας και λοιπό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
- Κεντρικού σταθμού ελέγχου και περιφερειακών σταθμών ελέγχου αποτελούμενων από συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών με σκοπό την εποπτεία, τον κεντρικό έλεγχο, την αποθήκευση, επεξεργασία και διαχείριση των στοιχείων των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης. Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές εκτελούνται εφαρμογές λογισμικού SCADA, ποιοτικού ελέγχου του πόσιμου νερού, συντήρησης εξοπλισμού, GIS και μαθηματικής προσομοίωσης του δικτύου ύδρευσης.
- Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS). Πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων για τη συγκέντρωση, αποθήκευση, ανάκτηση, ανάλυση και παρουσίαση χωρικών γεωγραφικών πληροφοριών με τη βοήθεια του οποίου όλο το δίκτυο ύδρευσης (με όλα τα στοιχεία του) αποθηκεύτηκε και αποτυπώθηκε σε γραφική μορφή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
- Μαθηματικής Προσομοίωσης του Δικτύου Ύδρευσης. Η ΔΕΥΑΒ σήμερα διαθέτει ανά πάσα στιγμή το μαθηματικό ομοίωμα του δικτύου (μοντέλο), ώστε κάθε φορά που προκύπτει θέμα αλλαγής, επέκτασης ή λειτουργίας του δικτύου σε έκτακτες συνθήκες, να μπορεί να προσομοιώσει τη λειτουργία του και να εξετάσει τα αποτελέσματα, πριν προβεί σε οποιαδήποτε εργασία.
Με το συγκεκριμένο έργο επιτεύχθηκαν τα εξής:

> Μείωση των λειτουργικών δαπανών μέσω ορθολογικού προγραμματισμού της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και βελτίωσης των λειτουργικών παραμέτρων του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.
> Μείωση των δαπανών συντήρησης, προσωπικού, ενέργειας και μεταφορικών.
> Συνεχής εποπτεία, άμεση επέμβαση και αποκατάσταση τυχόν βλαβών,
> Λήψη στατιστικών στοιχείων με στόχο το βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο σχεδιασμό και προγραμματισμό.
> Βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού και των παρερχομένων υπηρεσιών γενικότερα.
> Ελαχιστοποίηση των αφανών διαρροών.
> Αποτελεσματικότερος διοικητικός έλεγχος και οργάνωση.

Το 2003 η ΔΕΥΑΒ προχώρησε στην επέκταση του υπάρχοντος συστήματος SCADA με την προσθήκη νέων τοπικών σταθμών ελέγχου των δημοτικών διαμερισμάτων της ευρύτερης περιοχής της Βέροιας (Πρόγραμμα «Καποδίστριας»). Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία που χρίστηκε ανάδοχος αυτής της επέκτασης ανέλαβε στο ήδη εγκατεστημένο σύστημα να προσθέσει 14 νέους τοπικούς σταθμούς, οι οποίοι αποτελούνται από δεξαμενές και αντλιοστάσια στις περιοχές του Κ. Βερμίου, Ράχης, Ασωμάτων, Γεωργιανών, Τριπόταμου, Καστανιάς, Άμμου και Αγ. Βαρβάρας, πετυχαίνοντας κατ' αυτό τον τρόπο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και το διαρκή έλεγχο των υδατικών αποθεμάτων προς τους καταναλωτές. Σε τρίτη φάση (2007) ολοκληρώθηκε το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης και ελέγχου διαρροών του δικτύου ύδρευσης (περιλαμβάνοντας περιοχές όπως η Λευκόπετρα, Μ. Σάντα, Ξηρολίβαδο, Κουμαριά, κλπ) καλύπτοντας έτσι σχεδόν όλο το μέρος των δημοτικών διαμερισμάτων και οικισμών του Δήμου Βέροιας.

Στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης των προσφερόμενων υπηρεσιών προς το καταναλωτικό κοινό και απαντώντας στην πρόκληση του Προγράμματος «Καλλικράτης» η ΔΕΥΑΒ επεκτείνει το υπάρχον Σύστημα στο (πρώην) Δήμο Μακεδονίδος με τη συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας. Επίσης, κάνει ενέργειες ώστε να γίνει η επέκτασή του και στον (πρώην) Δήμο Αποστόλου Παύλου μέσα στο 2012, με απώτερο στόχο να καλυφθεί σύντομα ολόκληρη η περιοχή αρμοδιότητας στα όρια ολόκληρου του καλλικρατικού Δήμου.

Σεπ 09

Χημείο

 Εργαστήριο Έλεγχου Ποιότητας Νερού και Λυμάτων

ximeio sΤο Εργαστήριο μας
Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Νερών και Λυμάτων της ΔΕΥΑ Βέροιας ιδρύθηκε το 1989 με κύριο σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της, στο χώρο των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού Βέροιας όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα σε ένα χώρο 60 τετραγωνικών.

Ο χώρος είναι διαμορφωμένος σε δύο αυτόνομα εργαστήρια: Νερών, Λυμάτων που διαθέτουν την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για τις αναλύσεις νερών και λυμάτων ενώ οι προδιαγραφές κατασκευής τους έχουν ακολουθήσει όλα τα σύγχρονα πρότυπα.

 

 

 

 

PA060033 s2. Προσωπικό - Εξοπλισμός

Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από ένα χημικό μηχανικό και ένα χημικό. Σε μόνιμη σχεδόν βάση απασχολεί επίσης στο πλαίσιο της εξάμηνης πρακτικής άσκησης τελειόφοιτους φοιτητές των ΤΕΙ και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και φοιτητές ΑΕΙ είτε για πρακτική άσκηση είτε για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών.

 

Ο εξοπλισμός αναλύσεων περιλαμβάνει
αέριο χρωματογράφο,
σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας,
φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης,
κλιβάνους ξηρής και υγρής αποστείρωσης (αυτόκαυστο),
επωαστικούς κλιβάνους,
κλιβάνους ξήρανσης,
συσκευές διήθησης υπό κενό,
ζυγούς αναλυτικούς και ακριβείας,
μικροσκόπιο με phase contrast και οθόνη,
επωαστικούς κλίβανους BOD και COD,
οξυγονόμετρα,
pH-μετρα,
αγωγιμόμετρα,
φωτόμετρο υπολειμματικού χλωρίου,
θολερόμετρο,
συσκευές παραγωγής απιονισμένου και απεσταγμένου νερού,
πυριαντήριο καθώς και τον
βασικό μικροεξοπλισμό (ψυγεία, καταψύκτες, θερμόμετρα, πλάκες θέρμανσης-ανάδευσης, κλπ).

Ο εξοπλισμός των δειγματοληψιών περιλαμβάνει αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, φορητό ψυγείο μεταφοράς δειγμάτων και φορητά όργανα επιτόπιων μετρήσεων: χλωρίου, οξυγόνου, θερμοκρασίας, αγωγιμότητας, pH.

PA060035 s3. Το Έργο που Εκτελεί

Στις δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνονται:
• Ο έλεγχος του πόσιμου νερού των Βέροιας στο δίκτυο της ΔΕΥΑΒ και τις πηγές υδροληψίας με τις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις που προβλέπει η νομοθεσία.
• Η παρακολούθηση της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού Βέροιας με αναλύσεις σε όλα τα στάδια επεξεργασίας και ο έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για την εκροή.
• Η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού σε σημεία μεγάλου υγειονομικού ενδιαφέροντος (Νοσοκομείο Βέροιας, Κολυμβητήριο) μετά από συμφωνίες με τους φορείς διαχείρισης.
• Συνεργασία με άλλα εργαστήρια: με ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια για την εκτέλεση αναλύσεων που δεν έχουμε τη δυνατότητα τεχνικοοικονομικά να αναπτύξουμε ( λόγω της πολυπλοκότητας τους και του μικρού αριθμού δειγμάτων ετησίως) και για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων
• Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

4. Δειγματοληψίες
Το Εργαστήριο διενεργεί με δικά του μέσα (αυτοκίνητο αποκλειστικά για την χρήση αυτή, ψυγεία, φορητές συσκευές) και προσωπικό όλες τις τακτικές και έκτακτες δειγματοληψίες πόσιμου νερού στο δίκτυο, τις πηγές και τις δεξαμενές της ΔΕΥΑΒ, από σημεία μεγάλου υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τηρείται αρχείο δειγματοληψιών και τα δείγματα κωδικοποιούνται πριν την είσοδό τους στο Εργαστήριο.

 

PA060038 sΑναλύσεις
Από την στιγμή που το δείγμα του νερού εισέρχεται στο εργαστήριο παίρνει έναν κωδικό, ώστε ο αναλυτής να μην γνωρίζει την προέλευση του και να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα στον χειρισμό του δείγματος.
Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται με μεθόδους σύμφωνες με την νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα ανάλυσης του νερού (ISO, " Standard methods for the examination of water and wastewater") και τηρούνται τα αντίστοιχα πρωτόκολλα αναλύσεων.
Το Εργαστήριο πραγματοποιεί όλες τις μικροβιολογικές αναλύσεις νερών και το μεγαλύτερο μέρος των χημικών αναλύσεων (φυσικοχημικές παράμετροι, βασικά ανιόντα -κατιόντα, μέταλλα ρουτίνας, οργανικά παραπροϊόντα της χλωρίωσης) - που προβλέπονται από την Νομοθεσία για το πόσιμο νερό ενώ για αναλύσεις βαρέων μετάλλων, παρασιτοκτόνων και πολυαρωματικών υδρογονανθράκων συνεργάζεται με εξωτερικά διαπιστευμένα και πανεπιστημιακά εργαστήρια.
Επίσης πραγματοποιεί όλες τις αναλύσεις που προβλέπονται για την παρακολούθηση της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού.
Το 2010 πραγματοποιήσαμε 65 εργαστηριακές αναλύσεις νερού σε ισάριθμα δείγματα πόσιμου νερού του δικτύου και των πηγών υδροληψίας της ΔΕΥΑΒ, 89 αναλύσεις λυμάτων σε ισάριθμα δείγματα από την Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού, ενώ αναλύθηκαν ακόμη 50 δείγματα που αφορούν νερά και λύματα από άλλους δήμους.

6. Εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος (quality control)
Ο εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος βασίζεται στην αξιολόγηση της ικανότητας του κάθε αναλυτή, στην τακτική ανάλυση υλικών αναφοράς, στην ανάλυση τυφλών αντιδραστηρίων, στην συχνή βαθμονόμηση των μεθόδων, στην διενέργεια διπλών δειγμάτων και στην τήρηση διαγραμμάτων ελέγχου
Το Εργαστήριο της ΔΕΥΑΒ έχει ήδη εντάξει στην πρακτική του την διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2000 για το νερό και τις υπηρεσίες και πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001:2004.

Βασικό πακέτο χημικής ανάλυσης πόσιμου νερού
• pH
• Αγωγιμότητα
• Σκληρότητα
• Θολερότητα
• Ανθρακικά (CO3-2)
• Όξινα ανθρακικά (HCO3-1)
• Αλκαλικότητα
• Χλωριόντα (Cl-1)
• Νιτρικά (ΝΟ3-1)
• Νιτρώδη (ΝΟ2-1)
• Αμμωνιακά (ΝΗ4+1)
• Φωσφορικά ολικά (Ρ2Ο5)
• Φθοριόντα (F-1)
• Θειικά (SO4-2)
• Ασβέστιο (Ca)
• Μαγνήσιο (Mg)
• Κάλιο (Κ)
• Νάτριο (Na)
• Χαλκός (Cu)
• Ψευδάργυρος (Zn)
• Μαγγάνιο (Mn)
• Σίδηρος (Fe)
• Χλωριούχα

Βασικό πακέτο μικροβιολογικής ανάλυσης ποσίμου
• Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα στους 22oC και στους 36oC
• Enterococci
• Coliforms
• E. Coli

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1perivalonΟικολογία, όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρη, είναι η επιστήμη που συνδέεται με το λεγόμενο «Πράσινο μοντέλο ανάπτυξης της σύγχρονης κοινωνίας» και προσδιορίζει τη σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ ανάπτυξης και περιβάλλοντος.

Προκύπτει ευλόγα το ερώτημα μέχρι ποιο σημείο θα πρέπει να «πληρώνει» το περιβάλλον την ανάπτυξη της κοινωνίας μας.

Το πρόβλημα είναι πολύ πρόσφατο, γιατί το περιβάλλον παρέμεινε αναλλοίωτο για αιώνες, στηριζόμενο σε μία «φυσική» πρακτικά ισορροπία. Με τη βιομηχανική ανάπτυξη και με τις συνδεδεμένες με αυτή δραστηριότητες, η ισορροπία που υπήρχε μεταξύ των στοιχείων της φύσης, αλλοιώθηκε.

Το πρόβλημα της διάσωσης του περιβάλλοντος είναι πρόβλημα πραγματικό, ζωτικό για την κοινωνική ανάπτυξη μιας περιοχής και προπάντων πρόβλημα άμεσης προτεραιότητας εξ' αιτίας των διαστάσεων που έχει λάβει η ρύπανση. Η ζημιά που προκαλείται στο περιβάλλον είναι διεργασία μη αντιστρέψιμη τόσο για την ατμόσφαιρα (τρύπα του όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου) όσο και για το έδαφος και υπέδαφος του πλανήτη μας.

Ένας από τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης της ρύπανσης υδάτινων (επιφανειακών και υπογείων) πόρων από τα λύματα των πόλεων, είναι η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). Οι ΕΕΛ είναι ένας ελεγχόμενος χώρος πραγματοποίησης βιοχημικών διεργασιών, που ανεξέλεγκτα συμβαίνουν στη φύση και έχει ως σκοπό τον κατάλληλο καθαρισμό των λυμάτων ώστε να διατεθούν ακίνδυνα στο περιβάλλον.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βιολογικός Καθαρισμός ΔΕΥΑΒ sΗ κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, αποτελεί το αποκορύφωμα των έργων αποχέτευσης της Βέροιας. Το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης και ο βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων ήταν τα απαραίτητα έργα για την προστασία της περιοχής και συμβάλουν στην ανακούφιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της. Το έργο εκτελέστηκε με το σύστημα μελέτη κατασκευή.


Τον Νοέμβριο του 1990 υποβλήθηκαν οι προσφορές των Κοινοπραξιών που είχαν προεπιλεγεί κατά το 1989 και αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αξιολόγησης των προσφορών, το έργο ανατέθηκε στην Κοινοπραξία ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. – PASSAVANT WERKE AG με την οποία η ΔΕΥΑΒ υπέγραψε συμφωνητικό τον Ιούλιο του 1992.


Η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε σε 1,9 δις δραχμές και η χρηματοδότηση έγινε από το Προσωρινό Ταμείο Συνοχής της ΕΕ με ποσοστό 90%.


Η εγκατάσταση κατασκευάσθηκε σε 31/2 χρόνια, από τον Ιούλιο του 1992 έως τον Δεκέμβριο 1995 και αποτελεί την Α' φάση του έργου δυναμικότητας 70.000 ισοδύναμων κατοίκων ή 10.860 m3 λυμάτων /ημέρα (μέση παροχή), Η Β' φάση, που προβλέπεται μελλοντικά θα είναι δυναμικότητας 90,000 ισοδ. κατοίκων ή 17.360 m3 λυμάτων /ημέρα (μέση παροχή)


Το σύστημα επεξεργασίας των λυμάτων είναι το Συμβατικό σύστημα «Ενεργού ιλύος» και ο καθαρισμός που επιτυγχάνεται χαρακτηρίζεται ως τριτοβάθμιος.

Το Τεχνολογικό σχήμα της μονάδας περιλαμβάνει:

• Στάδιο προεπεξεργασίας (εσχάρωση-αφαίρεση άμμου και λιπών)
• Πρωτοβάθμια καθίζηση
• Αερόβιο βιολογικό καθαρισμό με «ταυτόχρονη» απομάκρυνση αζώτου
(Νιτροποίηση - Απονιτροποίηση)
• Βιολογική και εν μέρει χημική «ταυτόχρονη» απομάκρυνση φωσφόρου
• Απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων
• Αναερόβια χώνευση και
• Μηχανική αφυδάτωση της λάσπης.

Τα λύματα της πόλης Βέροιας με τους δύο (2) συλλεκτήριους αγωγούς ΑΟ και ΑΤ, φθάνουν στον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (ΚΑΑ) διατομής Φ1000 και δια μέσου αυτού καταλήγουν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας. Η εγκατάσταση βρίσκεται στη θέση «Λειβάδια» της Κοιν. Μακροχωρίου, περίπου 500m από την οδική αρτηρία Βέροιας-Θεσσαλονίκης, 6 km από τη Βέροια και αποδέκτης των υδάτων είναι η παρακείμενη Τάφρος Τ-66•

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το σύστημα που εφαρμόζεται, για τον καθαρισμό (διαχωρισμό) των λυμάτων από τα «βλαβερά» συστατικά που περιέχουν, περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια :

Εισοδος λυμάτων sΕισοδος λυμάτων 

α. Εσχάρωση
Μετά την ανύψωση, τα λύματα οδηγούνται δια μέσου καναλιών, σε τρεις αυτόματες μηχανικές σχάρες όπου κατακρατούνται τα ογκώδη στερεά.

β. Φρεάτιο εισόδου
Τα λύματα δια μέσου του ΚΑΑ οδηγούνται στο φρεάτιο εισόδου διαστάσεων 2,50x4,0 m όπου με την βοήθεια αντλιών τύπου κοχλία ικανότητας 3x250 lit/sec ανυψώνονται σε 5,0 m περίπου από το έδαφος,

γ. Εξάμμωση - Προαερισμός - Λιποσυλλογή
Οι διεργασίες αυτές πραγματοποιούνται σε δύο δεξαμενές συνολικού όγκου 149 m3 ορθογώνιας διατομής, όπου τα λύματα διατηρούνται εν αιωρήσει από κατάλληλους διαχυτές αέρος, Η άμμος και τα βαριά στερεά συλλέγονται σε φρεάτιο που βρίσκεται στον πυθμένα της δεξαμενής, από όπου αφαιρούνται δια μέσου υποβρυχίων αντλιών (μία σε κάθε δεξαμενή) και το μίγμα νερό και άμμος οδηγείται σε σιλό για διαχωρισμό, Τα λίπη και έλαια συγκεντρώνονται στην επιφάνεια της δεξαμενής, όπου αυτόματος σαρωτής τα οδηγεί στην είσοδο της εγκατάστασης.

Πρωτοβάθμια καθίζηση 

Πρωτοβάθμια καθίζηση sδ. Πρωτοβάθμια καθίζηση
Η πρωτοβάθμια καθίζηση αποτελείται από δύο δεξαμενές κυκλικής διατομής Φ 22m η κάθε μία, με πυθμένα ο οποίος έχει κλίση προς το κέντρο της δεξαμενής. Ένας σαρωτής κινούμενος περιμετρικά ωθεί τα καθιζάνοντα στερεά προς το κέντρο της δεξαμενής, όπου συλλέγονται σε ειδικά κατασκευασμένο κώνο συλλογής. Τα καθιζάνοντα αυτά στερεά αποτελούν την πρωτοβάθμια λάσπη η οποία μέσω υποβρυχίων αντλιών οδηγείται για πάχυνση στους προπαχυντές

+
Βιολογικός αντιδραστήρας 

ε. Βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου
Το υπερχείλιζαν υγρό της Α' καθίζησης οδηγείται δια μέσου μεριστή ροής σε δύο δεξαμενές συνολικού όγκου 2x560 m3, όπου σε συνθήκες αναερόβιες χωρίς δηλαδή παρουσία οξυγόνου επιτυγχάνεται η κατά 50% απομάκρυνση του φωσφόρου,

στ. Οξείδωση – Νιτροποίηση - Απονιτροποίηση
Το σύστημα αερισμού που χρησιμοποιείται είναι αυτό της «περιστροφικής κίνησης» με την βοήθεια Mamimut rotor και της ταυτόχρονης νιτροποίησης-απονιτροποίησης με την δημιουργία ανοξικών και αερόβιων ζωνών. Ο όγκος των δεξαμενών αερισμού είναι 2x4600 m3 και το απαιτούμενο οξυγόνο παρέχεται από έξι (6) ρότορες ισχύς 45 κw ο καθένας. Στην έξοδο των δεξαμενών υπάρχει σύστημα αυτόματης δοσολογίας χημικών για την επί πλέον χημική απομάκρυνση του φωσφόρου (ταυτόχρονη κατακράτηση).

 Δευτεροβάθμια καθίζηση sΤελική καθίζηση
Η τελική καθίζηση αποτελείται από δύο δεξαμενές κυκλικής διατομής Φ32 m η κάθε μία, ίδιας κατασκευής με αυτές της Α' καθίζησης όπου τα στερεά συγκεντρώνονται στο πυθμένα, ενώ το υπερχείλιζαν υγρό, καθαρό πλέον, οδηγείται στη δεξαμενή απολύμανσης και από εκεί στον αποδέκτη.
Η λάσπη που συλλέγεται στον κώνο του πυθμένα της δεξαμενής, προωθείται μέσω αντλιοστασίου, ένα μέρος στον μεριστή πριν την βιολογική απομάκρυνοη του φωοφόρου και η πλεονάζουσα στους προπαχυντές

 

η . Απολύμανση
Το υπερχείλιζαν υγρό της τελικής καθίζησης οδηγείται σε κατάλληλη δεξαμενή (μαίανδρος) όπου απολυμαίνεται με υποχλωριώδες νάτριο.
Επιπλέον υπάρχει επεξεργασία με μονάδα παραγωγής όζοντος από τον ατμοσφαιρικό αέρα ικανότητας 3.2 kg/h.
Μετά την απολύμανση τα λύματα οδηγούνται μέσω αγωγού στον τελικό αποδέκτη (Τ-66).

Επεξεργασία λυματολάπης προπαχυντές sΠροπάχυνση ιλύος
Η πρωτοβάθμια λάσπη καθώς και η πλεονάζουσα, πολύ δύσκολα φθάνουν να περιέχουν καθιζάνοντα στερεά σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 2-3%,
Προβλέπεται γι αυτό η πάχυνση της λάσπης με βαρύτητα, σε δύο (2) κυκλικές δεξαμενές, Φ10m η κάθε μία.

Ι. Αναερόβια χώνευση ιλύος
Το σύνολο της λάσπης μετά την πάχυνση με αντλίες οδηγείται στην επόμενη φάση της χώνευσης. Οι υπάρχοντες δύο (2) χωνευτές αποτελούνται από κλειστές κυλινδρικές δεξαμενές όγκου 1600 m3 η κάθε μία, όπου η λάσπη θερμαίνεται και διατηρείται εν αιωρήσει από το ίδιο το βιοαέριο που παράγεται. Το πλεονάζον βιοαέριο συλλέγεται σε αεριοφυλάκιο υγρού τύπου από όπου τροφοδοτούνται οι καυστήρες, ενώ το πλεονάζον καίγεται στην ατμόσφαιρα.

 

Επεξεργασία λυματολάπης χωνευτές 

ία. Μεταπάχυνση ιλύος
Μετά τη χώνευση - σταθεροποίηση η λάσπη συγκεντρώνεται σε δύο κυκλικές δεξαμενές Φ10m η κάθε μία, όπου συμπυκνώνεται επί πλέον για να οδηγηθεί στο επόμενο στάδιο της αφυδάτωσης.

ιβ . Αφυδάτωση
Η αφυδάτωση της λάσπης πραγματοποιείται με δύο ταινιο-φιλτρo-πρέσσες δυναμικότητας 16 m3/h η κάθε μία, η σωστή λειτουργία των οποίων βοηθείται από αυτόματη μονάδα παρασκευής και δοσολογίας πολυηλεκτρολύτη. Η τελικά αφυδατωμένη ιλύς (>25% στερεά) διατίθεται για υγειονομική ταφή.

Η απόδοση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης Βέροιας υπερβαίνει το 93-95 % και τα επεξεργασμένα λύματα που διατίθενται στην παρακείμενη Τάφρο Τ-66 έχουν χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της ΕΕ .