Σεπ 09

Χημείο

 Εργαστήριο Έλεγχου Ποιότητας Νερού και Λυμάτων

ximeio sΤο Εργαστήριο μας
Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Νερών και Λυμάτων της ΔΕΥΑ Βέροιας ιδρύθηκε το 1989 με κύριο σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της, στο χώρο των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού Βέροιας όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα σε ένα χώρο 60 τετραγωνικών.

Ο χώρος είναι διαμορφωμένος σε δύο αυτόνομα εργαστήρια: Νερών, Λυμάτων που διαθέτουν την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για τις αναλύσεις νερών και λυμάτων ενώ οι προδιαγραφές κατασκευής τους έχουν ακολουθήσει όλα τα σύγχρονα πρότυπα.

 

 

 

 

PA060033 s2. Προσωπικό - Εξοπλισμός

Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από ένα χημικό μηχανικό και ένα χημικό. Σε μόνιμη σχεδόν βάση απασχολεί επίσης στο πλαίσιο της εξάμηνης πρακτικής άσκησης τελειόφοιτους φοιτητές των ΤΕΙ και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και φοιτητές ΑΕΙ είτε για πρακτική άσκηση είτε για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών.

 

Ο εξοπλισμός αναλύσεων περιλαμβάνει
αέριο χρωματογράφο,
σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας,
φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης,
κλιβάνους ξηρής και υγρής αποστείρωσης (αυτόκαυστο),
επωαστικούς κλιβάνους,
κλιβάνους ξήρανσης,
συσκευές διήθησης υπό κενό,
ζυγούς αναλυτικούς και ακριβείας,
μικροσκόπιο με phase contrast και οθόνη,
επωαστικούς κλίβανους BOD και COD,
οξυγονόμετρα,
pH-μετρα,
αγωγιμόμετρα,
φωτόμετρο υπολειμματικού χλωρίου,
θολερόμετρο,
συσκευές παραγωγής απιονισμένου και απεσταγμένου νερού,
πυριαντήριο καθώς και τον
βασικό μικροεξοπλισμό (ψυγεία, καταψύκτες, θερμόμετρα, πλάκες θέρμανσης-ανάδευσης, κλπ).

Ο εξοπλισμός των δειγματοληψιών περιλαμβάνει αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, φορητό ψυγείο μεταφοράς δειγμάτων και φορητά όργανα επιτόπιων μετρήσεων: χλωρίου, οξυγόνου, θερμοκρασίας, αγωγιμότητας, pH.

PA060035 s3. Το Έργο που Εκτελεί

Στις δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνονται:
• Ο έλεγχος του πόσιμου νερού των Βέροιας στο δίκτυο της ΔΕΥΑΒ και τις πηγές υδροληψίας με τις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις που προβλέπει η νομοθεσία.
• Η παρακολούθηση της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού Βέροιας με αναλύσεις σε όλα τα στάδια επεξεργασίας και ο έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για την εκροή.
• Η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού σε σημεία μεγάλου υγειονομικού ενδιαφέροντος (Νοσοκομείο Βέροιας, Κολυμβητήριο) μετά από συμφωνίες με τους φορείς διαχείρισης.
• Συνεργασία με άλλα εργαστήρια: με ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια για την εκτέλεση αναλύσεων που δεν έχουμε τη δυνατότητα τεχνικοοικονομικά να αναπτύξουμε ( λόγω της πολυπλοκότητας τους και του μικρού αριθμού δειγμάτων ετησίως) και για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων
• Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

4. Δειγματοληψίες
Το Εργαστήριο διενεργεί με δικά του μέσα (αυτοκίνητο αποκλειστικά για την χρήση αυτή, ψυγεία, φορητές συσκευές) και προσωπικό όλες τις τακτικές και έκτακτες δειγματοληψίες πόσιμου νερού στο δίκτυο, τις πηγές και τις δεξαμενές της ΔΕΥΑΒ, από σημεία μεγάλου υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τηρείται αρχείο δειγματοληψιών και τα δείγματα κωδικοποιούνται πριν την είσοδό τους στο Εργαστήριο.

 

PA060038 sΑναλύσεις
Από την στιγμή που το δείγμα του νερού εισέρχεται στο εργαστήριο παίρνει έναν κωδικό, ώστε ο αναλυτής να μην γνωρίζει την προέλευση του και να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα στον χειρισμό του δείγματος.
Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται με μεθόδους σύμφωνες με την νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα ανάλυσης του νερού (ISO, " Standard methods for the examination of water and wastewater") και τηρούνται τα αντίστοιχα πρωτόκολλα αναλύσεων.
Το Εργαστήριο πραγματοποιεί όλες τις μικροβιολογικές αναλύσεις νερών και το μεγαλύτερο μέρος των χημικών αναλύσεων (φυσικοχημικές παράμετροι, βασικά ανιόντα -κατιόντα, μέταλλα ρουτίνας, οργανικά παραπροϊόντα της χλωρίωσης) - που προβλέπονται από την Νομοθεσία για το πόσιμο νερό ενώ για αναλύσεις βαρέων μετάλλων, παρασιτοκτόνων και πολυαρωματικών υδρογονανθράκων συνεργάζεται με εξωτερικά διαπιστευμένα και πανεπιστημιακά εργαστήρια.
Επίσης πραγματοποιεί όλες τις αναλύσεις που προβλέπονται για την παρακολούθηση της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού.
Το 2010 πραγματοποιήσαμε 65 εργαστηριακές αναλύσεις νερού σε ισάριθμα δείγματα πόσιμου νερού του δικτύου και των πηγών υδροληψίας της ΔΕΥΑΒ, 89 αναλύσεις λυμάτων σε ισάριθμα δείγματα από την Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού, ενώ αναλύθηκαν ακόμη 50 δείγματα που αφορούν νερά και λύματα από άλλους δήμους.

6. Εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος (quality control)
Ο εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος βασίζεται στην αξιολόγηση της ικανότητας του κάθε αναλυτή, στην τακτική ανάλυση υλικών αναφοράς, στην ανάλυση τυφλών αντιδραστηρίων, στην συχνή βαθμονόμηση των μεθόδων, στην διενέργεια διπλών δειγμάτων και στην τήρηση διαγραμμάτων ελέγχου
Το Εργαστήριο της ΔΕΥΑΒ έχει ήδη εντάξει στην πρακτική του την διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2000 για το νερό και τις υπηρεσίες και πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001:2004.

Βασικό πακέτο χημικής ανάλυσης πόσιμου νερού
• pH
• Αγωγιμότητα
• Σκληρότητα
• Θολερότητα
• Ανθρακικά (CO3-2)
• Όξινα ανθρακικά (HCO3-1)
• Αλκαλικότητα
• Χλωριόντα (Cl-1)
• Νιτρικά (ΝΟ3-1)
• Νιτρώδη (ΝΟ2-1)
• Αμμωνιακά (ΝΗ4+1)
• Φωσφορικά ολικά (Ρ2Ο5)
• Φθοριόντα (F-1)
• Θειικά (SO4-2)
• Ασβέστιο (Ca)
• Μαγνήσιο (Mg)
• Κάλιο (Κ)
• Νάτριο (Na)
• Χαλκός (Cu)
• Ψευδάργυρος (Zn)
• Μαγγάνιο (Mn)
• Σίδηρος (Fe)
• Χλωριούχα

Βασικό πακέτο μικροβιολογικής ανάλυσης ποσίμου
• Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα στους 22oC και στους 36oC
• Enterococci
• Coliforms
• E. Coli

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1perivalonΟικολογία, όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρη, είναι η επιστήμη που συνδέεται με το λεγόμενο «Πράσινο μοντέλο ανάπτυξης της σύγχρονης κοινωνίας» και προσδιορίζει τη σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ ανάπτυξης και περιβάλλοντος.

Προκύπτει ευλόγα το ερώτημα μέχρι ποιο σημείο θα πρέπει να «πληρώνει» το περιβάλλον την ανάπτυξη της κοινωνίας μας.

Το πρόβλημα είναι πολύ πρόσφατο, γιατί το περιβάλλον παρέμεινε αναλλοίωτο για αιώνες, στηριζόμενο σε μία «φυσική» πρακτικά ισορροπία. Με τη βιομηχανική ανάπτυξη και με τις συνδεδεμένες με αυτή δραστηριότητες, η ισορροπία που υπήρχε μεταξύ των στοιχείων της φύσης, αλλοιώθηκε.

Το πρόβλημα της διάσωσης του περιβάλλοντος είναι πρόβλημα πραγματικό, ζωτικό για την κοινωνική ανάπτυξη μιας περιοχής και προπάντων πρόβλημα άμεσης προτεραιότητας εξ' αιτίας των διαστάσεων που έχει λάβει η ρύπανση. Η ζημιά που προκαλείται στο περιβάλλον είναι διεργασία μη αντιστρέψιμη τόσο για την ατμόσφαιρα (τρύπα του όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου) όσο και για το έδαφος και υπέδαφος του πλανήτη μας.

Ένας από τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης της ρύπανσης υδάτινων (επιφανειακών και υπογείων) πόρων από τα λύματα των πόλεων, είναι η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). Οι ΕΕΛ είναι ένας ελεγχόμενος χώρος πραγματοποίησης βιοχημικών διεργασιών, που ανεξέλεγκτα συμβαίνουν στη φύση και έχει ως σκοπό τον κατάλληλο καθαρισμό των λυμάτων ώστε να διατεθούν ακίνδυνα στο περιβάλλον.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βιολογικός Καθαρισμός ΔΕΥΑΒ sΗ κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, αποτελεί το αποκορύφωμα των έργων αποχέτευσης της Βέροιας. Το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης και ο βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων ήταν τα απαραίτητα έργα για την προστασία της περιοχής και συμβάλουν στην ανακούφιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της. Το έργο εκτελέστηκε με το σύστημα μελέτη κατασκευή.


Τον Νοέμβριο του 1990 υποβλήθηκαν οι προσφορές των Κοινοπραξιών που είχαν προεπιλεγεί κατά το 1989 και αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αξιολόγησης των προσφορών, το έργο ανατέθηκε στην Κοινοπραξία ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. – PASSAVANT WERKE AG με την οποία η ΔΕΥΑΒ υπέγραψε συμφωνητικό τον Ιούλιο του 1992.


Η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε σε 1,9 δις δραχμές και η χρηματοδότηση έγινε από το Προσωρινό Ταμείο Συνοχής της ΕΕ με ποσοστό 90%.


Η εγκατάσταση κατασκευάσθηκε σε 31/2 χρόνια, από τον Ιούλιο του 1992 έως τον Δεκέμβριο 1995 και αποτελεί την Α' φάση του έργου δυναμικότητας 70.000 ισοδύναμων κατοίκων ή 10.860 m3 λυμάτων /ημέρα (μέση παροχή), Η Β' φάση, που προβλέπεται μελλοντικά θα είναι δυναμικότητας 90,000 ισοδ. κατοίκων ή 17.360 m3 λυμάτων /ημέρα (μέση παροχή)


Το σύστημα επεξεργασίας των λυμάτων είναι το Συμβατικό σύστημα «Ενεργού ιλύος» και ο καθαρισμός που επιτυγχάνεται χαρακτηρίζεται ως τριτοβάθμιος.

Το Τεχνολογικό σχήμα της μονάδας περιλαμβάνει:

• Στάδιο προεπεξεργασίας (εσχάρωση-αφαίρεση άμμου και λιπών)
• Πρωτοβάθμια καθίζηση
• Αερόβιο βιολογικό καθαρισμό με «ταυτόχρονη» απομάκρυνση αζώτου
(Νιτροποίηση - Απονιτροποίηση)
• Βιολογική και εν μέρει χημική «ταυτόχρονη» απομάκρυνση φωσφόρου
• Απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων
• Αναερόβια χώνευση και
• Μηχανική αφυδάτωση της λάσπης.

Τα λύματα της πόλης Βέροιας με τους δύο (2) συλλεκτήριους αγωγούς ΑΟ και ΑΤ, φθάνουν στον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (ΚΑΑ) διατομής Φ1000 και δια μέσου αυτού καταλήγουν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας. Η εγκατάσταση βρίσκεται στη θέση «Λειβάδια» της Κοιν. Μακροχωρίου, περίπου 500m από την οδική αρτηρία Βέροιας-Θεσσαλονίκης, 6 km από τη Βέροια και αποδέκτης των υδάτων είναι η παρακείμενη Τάφρος Τ-66•

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το σύστημα που εφαρμόζεται, για τον καθαρισμό (διαχωρισμό) των λυμάτων από τα «βλαβερά» συστατικά που περιέχουν, περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια :

Εισοδος λυμάτων sΕισοδος λυμάτων 

α. Εσχάρωση
Μετά την ανύψωση, τα λύματα οδηγούνται δια μέσου καναλιών, σε τρεις αυτόματες μηχανικές σχάρες όπου κατακρατούνται τα ογκώδη στερεά.

β. Φρεάτιο εισόδου
Τα λύματα δια μέσου του ΚΑΑ οδηγούνται στο φρεάτιο εισόδου διαστάσεων 2,50x4,0 m όπου με την βοήθεια αντλιών τύπου κοχλία ικανότητας 3x250 lit/sec ανυψώνονται σε 5,0 m περίπου από το έδαφος,

γ. Εξάμμωση - Προαερισμός - Λιποσυλλογή
Οι διεργασίες αυτές πραγματοποιούνται σε δύο δεξαμενές συνολικού όγκου 149 m3 ορθογώνιας διατομής, όπου τα λύματα διατηρούνται εν αιωρήσει από κατάλληλους διαχυτές αέρος, Η άμμος και τα βαριά στερεά συλλέγονται σε φρεάτιο που βρίσκεται στον πυθμένα της δεξαμενής, από όπου αφαιρούνται δια μέσου υποβρυχίων αντλιών (μία σε κάθε δεξαμενή) και το μίγμα νερό και άμμος οδηγείται σε σιλό για διαχωρισμό, Τα λίπη και έλαια συγκεντρώνονται στην επιφάνεια της δεξαμενής, όπου αυτόματος σαρωτής τα οδηγεί στην είσοδο της εγκατάστασης.

Πρωτοβάθμια καθίζηση 

Πρωτοβάθμια καθίζηση sδ. Πρωτοβάθμια καθίζηση
Η πρωτοβάθμια καθίζηση αποτελείται από δύο δεξαμενές κυκλικής διατομής Φ 22m η κάθε μία, με πυθμένα ο οποίος έχει κλίση προς το κέντρο της δεξαμενής. Ένας σαρωτής κινούμενος περιμετρικά ωθεί τα καθιζάνοντα στερεά προς το κέντρο της δεξαμενής, όπου συλλέγονται σε ειδικά κατασκευασμένο κώνο συλλογής. Τα καθιζάνοντα αυτά στερεά αποτελούν την πρωτοβάθμια λάσπη η οποία μέσω υποβρυχίων αντλιών οδηγείται για πάχυνση στους προπαχυντές

+
Βιολογικός αντιδραστήρας 

ε. Βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου
Το υπερχείλιζαν υγρό της Α' καθίζησης οδηγείται δια μέσου μεριστή ροής σε δύο δεξαμενές συνολικού όγκου 2x560 m3, όπου σε συνθήκες αναερόβιες χωρίς δηλαδή παρουσία οξυγόνου επιτυγχάνεται η κατά 50% απομάκρυνση του φωσφόρου,

στ. Οξείδωση – Νιτροποίηση - Απονιτροποίηση
Το σύστημα αερισμού που χρησιμοποιείται είναι αυτό της «περιστροφικής κίνησης» με την βοήθεια Mamimut rotor και της ταυτόχρονης νιτροποίησης-απονιτροποίησης με την δημιουργία ανοξικών και αερόβιων ζωνών. Ο όγκος των δεξαμενών αερισμού είναι 2x4600 m3 και το απαιτούμενο οξυγόνο παρέχεται από έξι (6) ρότορες ισχύς 45 κw ο καθένας. Στην έξοδο των δεξαμενών υπάρχει σύστημα αυτόματης δοσολογίας χημικών για την επί πλέον χημική απομάκρυνση του φωσφόρου (ταυτόχρονη κατακράτηση).

 Δευτεροβάθμια καθίζηση sΤελική καθίζηση
Η τελική καθίζηση αποτελείται από δύο δεξαμενές κυκλικής διατομής Φ32 m η κάθε μία, ίδιας κατασκευής με αυτές της Α' καθίζησης όπου τα στερεά συγκεντρώνονται στο πυθμένα, ενώ το υπερχείλιζαν υγρό, καθαρό πλέον, οδηγείται στη δεξαμενή απολύμανσης και από εκεί στον αποδέκτη.
Η λάσπη που συλλέγεται στον κώνο του πυθμένα της δεξαμενής, προωθείται μέσω αντλιοστασίου, ένα μέρος στον μεριστή πριν την βιολογική απομάκρυνοη του φωοφόρου και η πλεονάζουσα στους προπαχυντές

 

η . Απολύμανση
Το υπερχείλιζαν υγρό της τελικής καθίζησης οδηγείται σε κατάλληλη δεξαμενή (μαίανδρος) όπου απολυμαίνεται με υποχλωριώδες νάτριο.
Επιπλέον υπάρχει επεξεργασία με μονάδα παραγωγής όζοντος από τον ατμοσφαιρικό αέρα ικανότητας 3.2 kg/h.
Μετά την απολύμανση τα λύματα οδηγούνται μέσω αγωγού στον τελικό αποδέκτη (Τ-66).

Επεξεργασία λυματολάπης προπαχυντές sΠροπάχυνση ιλύος
Η πρωτοβάθμια λάσπη καθώς και η πλεονάζουσα, πολύ δύσκολα φθάνουν να περιέχουν καθιζάνοντα στερεά σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 2-3%,
Προβλέπεται γι αυτό η πάχυνση της λάσπης με βαρύτητα, σε δύο (2) κυκλικές δεξαμενές, Φ10m η κάθε μία.

Ι. Αναερόβια χώνευση ιλύος
Το σύνολο της λάσπης μετά την πάχυνση με αντλίες οδηγείται στην επόμενη φάση της χώνευσης. Οι υπάρχοντες δύο (2) χωνευτές αποτελούνται από κλειστές κυλινδρικές δεξαμενές όγκου 1600 m3 η κάθε μία, όπου η λάσπη θερμαίνεται και διατηρείται εν αιωρήσει από το ίδιο το βιοαέριο που παράγεται. Το πλεονάζον βιοαέριο συλλέγεται σε αεριοφυλάκιο υγρού τύπου από όπου τροφοδοτούνται οι καυστήρες, ενώ το πλεονάζον καίγεται στην ατμόσφαιρα.

 

Επεξεργασία λυματολάπης χωνευτές 

ία. Μεταπάχυνση ιλύος
Μετά τη χώνευση - σταθεροποίηση η λάσπη συγκεντρώνεται σε δύο κυκλικές δεξαμενές Φ10m η κάθε μία, όπου συμπυκνώνεται επί πλέον για να οδηγηθεί στο επόμενο στάδιο της αφυδάτωσης.

ιβ . Αφυδάτωση
Η αφυδάτωση της λάσπης πραγματοποιείται με δύο ταινιο-φιλτρo-πρέσσες δυναμικότητας 16 m3/h η κάθε μία, η σωστή λειτουργία των οποίων βοηθείται από αυτόματη μονάδα παρασκευής και δοσολογίας πολυηλεκτρολύτη. Η τελικά αφυδατωμένη ιλύς (>25% στερεά) διατίθεται για υγειονομική ταφή.

Η απόδοση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης Βέροιας υπερβαίνει το 93-95 % και τα επεξεργασμένα λύματα που διατίθενται στην παρακείμενη Τάφρο Τ-66 έχουν χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της ΕΕ .

Σεπ 09

Αποχέτευση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του δικτύου υπονόμων ,των ακαθάρτων οικιακής χρήσης και των ομβρίων υδάτων της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΒ και εκδίδεται με βάση το άρθρο 23 παρ. 1 και 2 του Ν. 1069/80

Αρθρο 1ο

1.-Το *Οριστικό δίκτυο * αποχέτευσης αποτελούν αγωγοί ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων νερών μη παντορροϊκοί και γενικά κάθε έργο που έχει σκοπό την συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων στην Εγκατάσταση του Βιολογικού Καθαρισμού και των ομβρίων υδάτων μέχρι τους τελικούς αποδέκτες που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες της ΔΕΥΑΒ

2.-*Νόμιμη σύνδεση* αποχέτευσης ακινήτου , είναι η σύνδεση με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης που έχει γίνει μετά από έγκριση της ΔΕΥΑΒ

3.-*Παράνομη σύνδεση* αποχέτευσης ακινήτου , είναι η σύνδεση με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ,που έχει γίνει χωρίς την έγκριση της ΔΕΥΑΒ

4.-*Το μη παντορροϊκό δίκτυο αποχέτευσης *αποτελείται από ξεχωριστούς αγωγούς αποχέτευσης για τα ακάθαρτα και για τα όμβρια ύδατα

5.-*Αποδέκτες * για τα ακάθαρτα είναι η Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Επιχείρησης και για τα όμβρια ύδατα τα φυσικά ρέματα (Τριπόταμος κ,.λ.π) της περιοχής

Αρθρο 2ο

Υποχρέωση σύνδεσης

1.-Σε κάθε δρόμο που υπάρχει και λειτουργεί αγωγός του οριστικού δικτύου ακαθάρτων, είναι υποχρεωτική η σύνδεση όλων των παροδίων ακινήτων με τον αγωγό αυτό, για την αποχέτευση των ακαθάρτων που προέρχονται από οικοδομές ή άλλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται σ΄αυτά.

2.-Στον αγωγό ακαθάρτων απαγορεύεται η διοχέτευση βρόχινων νερών.

Οι κύριοι των ακινήτων πρέπει να διαχωρίζουν τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα βρόχινα.

Αν δεν διαχωρίσουν τα εσωτερικά τους δίκτυα η ΔΕΥΑΒ τους ορίζει προθεσμία για να κάνουν τον διαχωρισμό και αν δεν συμμορφωθούν , διακόπτει πρώτα την παροχή νερού και στη συνέχεια την σύνδεση των ακαθάρτων.

3.-Η αποχέτευση των ακαθάρτων γίνεται στους αγωγούς ακαθάρτων, ενώ η αποχέτευση των ομβρίων υδάτων θα διοχετεύεται με κλειστό αγωγό κάτω από τη στάθμη του πεζοδρομίου στο ρείθρο του δρόμου ,ή στον υφιστάμενο αγωγό ομβρίων με αίτηση του ιδιοκτήτη και έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

3.1.-Απαγορεύεται η ρήψη των ακαθάρτων νερών των ιδιόκτητων ανοικτών χώρων (μπαλκόνια , αυλές κ.λ.π ) στο δίκτυο ομβρίων υδάτων ή στο οδόστρωμα των δημοτικών οδών.

3.2.-Τα ισόγεια κτίσματα (καταστήματα κ.λ.π) υποχρεούνται να διοχετεύουν τα νερά πλύσης του δαπέδου στο υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων της οικοδομής και όχι στο οδόστρωμα των δημοτικών οδών.

4.-Για τη σύνδεση ακινήτου που δεν έχει πρόσοψη σε εγκεκριμένο δρόμο και η αποχέτευσή του είναι δυνατή μόνο μέσα από γειτονικά οικόπεδα, πρέπει να εξασφαλιστεί η συναίνεση του ή των κυρίων του γειτονικού οικοπέδου , με τους ακόλουθους όρους:

α)Η αποχετευτική γραμμή του ακινήτου που θα συνδεθεί να είναι ανεξάρτητη από του γειτονικού ακινήτου από το οποίο περνάει και να καταλήγει σε ιδιαίτερο φρεάτιο προσαρμογής .αμέσως έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του γειτονικού οικοπέδου, από όπου θα γίνεται η σύνδεση με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης.

β)Εάν το γειτονικό ακίνητο δεν έχει συνδεθεί προηγούμενα με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ή δεν υπάρχει κτίσμα σ΄αυτό, τότε θα υποβάλλεται από τον κύριο του ακινήτου δήλωση για υποχρέωση χωριστής σύνδεσης όταν χρειαστεί.

5.-Εάν σ΄ένα δρόμο προβλέπεται η κατασκευή δύο κλάδων αγωγών(δευτερεύοντα δίκτυα) ακαθάρτων , τότε τα παρόδια ακίνητα πρέπει να συνδέονται στον αγωγό που περνάει μπροστά τους και όχι στον απέναντι.

6.-Τα υπόγεια νερά αποχετεύονται στο δίκτυο ομβρίων υδάτων με δαπάνες του ιδιοκτήτη του ακινήτου και μετά από έγκριση της Τ.Υ

Αρθρο 3ο

Εξωτερικές διακλαδώσεις -Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων

1.-*Εξωτερική διακλάδωση* ακινήτου είναι το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης για ακάθαρτα νερά που περιλαμβάνει :

α)Το φρεάτιο προσαρμογής , στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου
β)Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου και
γ)Την σύνδεση του αγωγού αυτού με τον αγωγό του δικτύου , που περνάει μπροστά από το ακίνητο.

2.-Το βάθος της εξωτερικής διακλάδωσης δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 1,20 μ.

Αν το δίκτυο ακαθάρτων είναι αβαθές , επιτρέπεται η κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης σε βάθος μικρότερο από 1,20 μ , αλλά τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία των σωλήνων από θραύση.

Η εξωτερική διακλάδωση πρέπει να κατασκευάζεται , κατά κανόνα , κάτω από τους αγωγούς ύδρευσης.

Αν αυτό δεν είναι δυνατό ,τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα των σωλήνων της διακλάδωσης.

3.-Το φρεάτιο προσαρμογής χρησιμεύει για τον έλεγχο και την συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης και κατασκευάζεται αμέσως έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου από τον ιδιοκτήτη με δική του δαπάνη και είναι ιδιοκτησία του.

Για τις βιομηχανίες ,βιοτεχνίες ,εργαστήρια ,πρατήρια υγρών καυσίμων ή άλλες ανάλογες χρήσεις των ακινήτων , το φρεάτιο αυτό είναι και φρεάτιο ελέγχου και δειγματοληψίας των αποβλήτων (επεξεργασμένων ή μη) από τη ΔΕΥΑΒ

Εάν το φρεάτιο δεν μπορεί να κατασκευαστεί αμέσως έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου ,τότε κατασκευάζεται μέσα στο ακίνητο και σε θέση άμεση επισκέψιμη και ελεύθερη που υποδεικνύεται από την Τ.Υ της ΔΕΥΑΒ

4.-Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των κυρίων των ακινήτων ,σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τ.Υ της ΔΕΥΑΒ

5.-Η εξωτερική διακλάδωση από το φρεάτιο προσαρμογής μέχρι το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ,κατασκευάζεται από την Τ.Υ της ΔΕΥΑΒ με δαπάνες των ιδιοκτητών των ακινήτων.(αρθ. 15 Ν.1069/80)

6.-Η συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων μέχρι το οριστικό δίκτυο (βούλωμα αγωγού κ.λ.π) γίνεται από τη ΔΕΥΑΒ , μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη και με δικές του δαπάνες.

7.-Οι επισκευές και η συντήρηση των αγωγών του οριστικού δικτύου γίνονται από την ΔΕΥΑΒ

Στις περιπτώσεις που η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση του δικτύου , η σχετική δαπάνη επισκευής βαρύνει τον κύριο μεν του ακινήτου , αν η βλάβη αφορά τις εξωτερικές διακλαδώσεις , τον υπαίτιο δε αν η βλάβη αφορά τους αγωγούς του δικτύου.

8.-Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι στεγανοί ή απορροφητικοί στο εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου μετά τη σύνδεσή του με τον αγωγό ακαθάρτων

9.-Στις περιπτώσεις που , λόγω απουσίας δικτύου αποχέτευσης (περιοχές εκτός σχεδίου πόλης) ,επιτρέπεται η διατήρηση βόθρων , είναι δυνατή η μεταφορά του περιεχομένου τους με βυτιοφόρα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων(Βιολογικό Καθαρισμό) , μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας της εγκατάστασης.

10.-Σε περίπτωση που σε κάποιο ακίνητο δεν εφαρμόζονται όσα στις προηγούμενες παραγράφους αναφέρονται, μπορεί η ΔΕΥΑΒ να διακόπτει την παροχή του νερού και την σύνδεση του ακινήτου με τον αγωγό.

Αρθρο 4ο

Αριθμός εξωτερικών διακλαδώσεων

1.-Κάθε εξωτερική διακλάδωση ακαθάρτων μπορεί να εξυπηρετεί μόνο ένα οικόπεδο και όλα τα κτίρια που βρίσκονται μέσα σ΄αυτό θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο.

2.-Κατ΄εξαίρεση , επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων από μία, διακλαδώσεων ακαθάρτων ,όταν πρόκειται :

α)Για συνοικισμό από μικρές οικίες

β)Για πολύ μεγάλα κτίρια

γ)Για ανεξάρτητα κτίρια , που βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο , αλλά με τρόπο που να επιτρέπουν την διαίρεση του οικοπέδου σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες , που να πληρούν τους όρους του Γ.Ο.Κ από άποψη αρτιότητας κ.λ.π και να υπάρχει δρόμος για το δίκτυο

δ)Για ακίνητα εξ αδιαιρέτου που , κατά τον χρόνο της σχετικής αίτησης σύνδεσης , έχουν διαιρεθεί ή τα κτίρια που βρίσκονται σ΄αυτά διαπιστώνεται ότι είναι λειτουργικά ανεξάρτητα.

3.-Αν σε ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύματα και βιομηχανικά ή άλλα απόβλητα , τότε για κάθε είδους αποχετευομένων υγρών πρέπει να υπάρχει χωριστό εσωτερικό δίκτυο και , αν η ΔΕΥΑΒ το κρίνει απαραίτητο ,μπορεί να επιβάλει την κατασκευή χωριστών εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου.

4.-Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους ,στους οποίους υπάρχουν αγωγοί του οριστικού δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού αυτού, η σύνδεση πρέπει να γίνει με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο, μετά από σχετική διαπίστωση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑΒ ,κατά περίπτωση.

5.-Αν ένα οικόπεδο διαιρεθεί σε περισσότερα ,άρτια και οικοδομήσιμα κατά τον Γ.Ο.Κ , το καθένα πρέπει να αποκτήσει χωριστή εξωτερική διακλάδωση ,ανεξάρτητα των παρακειμένων του, έστω και αν τα νέα οικόπεδα εξακολουθούν να ανήκουν στον ίδιο κύριο.

Αρθρο 5ο

Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών

1.-Απαγορεύεται η απ΄ευθείας σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης των υπόγειων χώρων .Αυτοί οι χώροι θα αποχετεύονται υποχρεωτικά με μηχανική ανύψωση (άντληση) με ευθύνη και δαπάνες των ιδιοκτητών.

Η ΔΕΥΑΒ ουδεμία αναλαμβάνει ευθύνη για τυχόν ζημίες σε αυτούς τους χώρους ,λόγω της μη σωστής κατασκευής και λειτουργίας των εσωτερικών εγκαταστάσεων και του συστήματος μηχανικής ανύψωσης

Αρθρο 6ο

Αποχετευόμενα υγρά

1.-Στην εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων των ακινήτων πρέπει να αποχετεύονται υποχρεωτικά τα ακάθαρτα οικιακής χρήσης.(Κουζίνες, λουτρά κ.λ.π)

Δεν επιτρέπεται η αποχέτευση στο δίκτυο αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων των ακολούθων ουσιών έστω και αν προέρχονται από οικιακή , εν μέρει ή εν όλω , χρήση:

α)Ουσιών που προέρχονται γενικά από βόθρους ,στεγανούς ή απορροφητικούς.
β)Κάθε είδους υλικών που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς ,όπως απορρίμματα μαγειρίων ,σκουπίδια ,προϊόντα κατεδαφίσεων ,άμμος ,στάχτη ,κουρέλια ,μπογιές, ασβέστη, τσιμεντόσκονη , κοπριά ζώων ,απορρίματα σφαγείων ,δύσκολα βιοαποσυνθέσιμες ύλες (πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κ.λ.π) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων.
γ) Εύλεκτων ή εκκρηκτικών ή άλλων ουσιών που μπορούν να κάνουν ζημία στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης.
δ) Αερίων και ατμών
ε) Ουσιών που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή που μπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα , αλκάλια, άλατα ,πίσσα κ.λ.π να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών αποχέτευσης.
Στ)Υγρών που μπορούν να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών ,όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις ,χημικές κατακρημνίσεις ,κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς , καθώς και χρωματισμένα νερά αποχ/σης κ.λ.π
ζ) Ουσιών που λόγω αποσύνθεσης ,ζύμωσης κ.λ.π δημιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις
η)Υγρών με μεγάλη περιεκτικότητα , κατά την κρίση της ΔΕΥΑΒ , σε λίπη και έλαια.
θ)Υγρών σε τόση μεγάλη ποσότητα που , κατά την κρίση της ΔΕΥΑΒ , να προκαλούν δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης.
ι)Υγρών γενικά με ουσίες και ιδιαίτερα μέταλλα που μπορεί να έχουν βλαπτικές επιδράσεις στην λειτουργία της εγκατάστασης καθαρισμού των λυμάτων(Βιολογικός καθαρισμός) κατά την κρίση της ΔΕΥΑΒ.
ι.α) Αποβλήτων που έχουν φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά με τιμές μεγαλύτερες από αυτές του παρακάτω πίνακα ,εκτός εάν η ημερήσια παροχή είναι μικρότερη των 5Μ3 ,οπότε , ύστερα από ειδική έγκριση , μπορεί να επιτραπούν τιμές μέχρι το διπλάσιο.
Οι τιμές του παρακάτω Πίνακα ισχύουν για ημερήσιες παροχές μέχρι 1000Μ3

Εαν η εκροή είναι μεγαλύτερη ,τότε οι τιμές μειώνονται ανάλογα με βάση την παροχή αυτή, ώστε το ανα ημέρα μέγεθος οποιασδήποτε ουσίας που ρυπαίνει να μη ξεπερνά την ποσότητα που αντιστοιχεί σε 1000 Μ3 την ημέρα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Παράμετρος / Ανώτερα επιτρεπόμενα όρια

PH / 6,5 - 9

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ / 35C

ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑ ΥΛΙΚΑ @ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 2 CM / ΜΗΔΕΝ

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ / 600 MG /L

BOD 5 / 400 MG /L

COD / 800 MG /L

ΛΙΠΗ -ΕΛΑΙΑ (ΖΩΙΚΑ -ΦΥΤΙΚΑ) / 50 MG /L

ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΑΙΑ (ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΕΣ) / 20 MG /L

ΑΡΣΕΝΙΚΟ Α5 / 0,5 MG /L

ΒΑΡΙΟ ΒΑ / 20 MG /L

ΒΟΡΙΟ Β / 4 MG /L

ΚΑΔΜΙΟ CD / 0,01 MG /L

ΧΡΩΜΙΟ ΙΙΙ - CR / 4 MG/L

ΧΡΩΜΙΟ VI - CR / 0,5 MG /L

ΣΙΔΗΡΟΣ FE / 4 MG /L

ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΜΗ / 4 MG /L

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ Η9 / 0,005 MG /L

ΝΙΚΕΛΙΟ ΝΙ / 2 MG /L

ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΡΒ / 0,1 MG /L

ΧΑΛΚΟΣ CU / 0,04 MG /L

ΣΕΛΗΝΙΟ Sε / 0,01 MG /L

ΑΡΓΥΡΟΣ Α9 / 0,05 MG /L

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ Ζη / 0,5 MG /L

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΡΟ 4 - 3 / 10 MG /L

ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ F - / 10 MG /L

ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ CL - / 1.500 MG /L

ΘΕΙΟΥΧΑ H2S / 2 MG /L

ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ CN ­- /  5 MG /L

ΧΛΩΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ / 5 MG /L

ΘΕΙΩΔΗ SO 3 -2 / 2 MG /L

ΝΙΤΡΩΔΗ ΝΟ 2 - / KANENA ΟΡΙΟ

ΝΙΤΡΙΚΑ ΝΟ 3- / ΚΑΝΕΝΑ ΟΡΙΟ

ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΛΙΚΟΣ ΡΟ 4 -3 /  15 MG /L

ΟΛΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ ΝΗ 4 + / 50 MG /L

ΑΛΔΕΙΔΕΣ / 4 MG /L

ΜΕΡΚΑΠΤΑΝΕΣ /  1 MG /L

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ / 0,4 MG /L

ΑΖΩΤΟΥΧΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ / 0,2 MG /L

ΧΛΩΡΙΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ / 1 MG /L

Σύνολο τοξικών ουσιών (A5 .CD,CR - 6 , H9 , Ni, PB , CU ,SE ,Zη ,CN, C6 H5 OH ) τέτοιο ώστε :

Υ1 + Υ2 + Υ3 +............................. + Υη < 3

Σ1 Σ2 Σ3 Ση

όπου : Υ1 ......Υη υπάρχουσα συγκέντρωση αντίστοιχου μετάλλου ή χημικής ένωσης

Σ1 ........Ση επιτρεπόμενη συγκέντρωση αντίστοιχου μετάλλου ή χημικής ένωσης

Οι τιμές του άρθρου 6 νοούνται ως τιμές στιγμιαίες που αντιστοιχούν σε δείγματα που παίρνονται σε οποιαδήποτε στιγμή και άσχετα με την παροχή εκείνης της στιγμής. Σε κάθε δειγματοληψία παίρνονται τρία τουλάχιστον δείγματα και υπολογίζεται ο μέσος όρος των τιμών που αντιστοιχούν σε τρία δείγματα. Τα επικίνδυνα απόβλητα συμπληρώνονται και με αυτά που προβλέπει η οδηγία 91/689/της ΕΕ ( 12.12.1991)

2.-Απαγορεύεται η απ΄ ευθείας αποχέτευση στο δίκτυο αποχέτευσης των ακαθάρτων υγρών των σταύλων. Επιβάλλεται προηγούμενη επεξεργασία για την μετατροπή τους σε λύματα με χαρακτηριστικά αστικών λυμάτων

3.-Σε κάθε περίπτωση ,που , παρά τις προβλέψεις ,μπαίνουν επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες στα δίκτυα αποχέτευσης ,όπως από διαρροή δεξαμενών ειδικών υγρών κ.λ.π, ο κύριος του ακινήτου οφείλει να πάρει κάθε μέτρο για την έγκαιρη απομάκρυνσή τους και να ειδοποιήσει αμέσως την Δ.Ε.Υ.Α.Β

Σε κάθε περίπτωση εισροής στο δίκτυο αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων επικίνδυνων και βλαβερών ουσιών [σύμφωνα με τον Πίνακα Ι ] , η Δ.Ε.Υ.Α.Β κατά περίπτωση επιβάλει ανάλογες ποινές οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ

4.- Προκειμένου για αποχέτευση βιομηχανικών υγρών η ΔΕΥΑΒ μπορεί να ζητήσειπλην της επεξεργασίας αυτών στα επίπεδα των αστικών λυμάτων , και πλήρη αποχρωματισμό τους.Η αποχέτευση αυτών των λυμάτων γίνεται με έγκριση του ΔΣ μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας , η οποία καθορίζει και τους όρους σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης

Τα καθαρά νερά των εργοστασίων ,βιομηχανιών , βιοτεχνιών κ.λ.π (νερά συμπύκνωσης , ψύξης ανυψωτικών μηχανημάτων κ.λ.π ) επιτρέπεται να αποχετεύονται στο δίκτυο ομβρίων υδάτων μετά από ειδική άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας

5.-Η ΔΕΥΑΒ μπορεί να μεταβάλει τα πρότυπα εκπομπής σε τιμές μικρότερες ή μεγαλύτερες ανάλογα για την απόδοση της εγκατάστασης Βιολογικού καθαρισμού ή την κατάσταση του αποδέκτη.

Αρθρο 7ο

Κατεδάφιση & αχρήστευση παλαιών εγκαταστάσεων αποχέτευσης

1.-Μετά την σύνδεση των ακινήτων με αγωγούς αποχέτευσης του οριστικού δικτύου, οφείλουν οι κύριοι των ακινήτων να κατεδαφίσουν και να αχρηστεύσουν , με φροντίδα και δαπάνη τους , κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης ,όπως βόθρους ακαθάρτων και βρόχινων νερών ,παλιές σωληνώσεις αποχέτευσης κ.λ.π μέσα σε προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών.

Σε περίπτωση που ο κύριος του ακινήτου δεν εφαρμόσει τα ανωτέρω η ΔΕΥΑΒ θα διακόπτει πρώτα την παροχή του νερού και ,στη συνέχεια ,τη σύνδεση του ακινήτου με τον αγωγό αποχέτευσης και τα έξοδα επιβαρύνουν τον κύριο του ακινήτου.

2.-Για να αχρηστευθούν οι βόθροι ,άσχετα εάν κατεδαφιστούν ή όχι , πρέπει να αδειαστούν τελείως και το περιεχόμενό τους να απομακρυνθεί.

Μετά το άδειασμα , οι βόθροι πρέπει να γεμισθούν με καθαρά κατάλληλα υλικά, αφού προηγουμένως διενεργηθεί αυτοψία από την Τ.Υ της ΔΕΥΑΒ

Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης ή ομβρίων υδάτων .

Αρθρο 8ο

Ελεγχος εγκαταστάσεων

1.-Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β με αυτοψία, ακόμη και μέσα στις ιδιοκτησίες κάθε κατηγορίας .

Αν χρειάζεται , γίνονται και εκσκαφές ,κατεδαφίσεις ή χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύεται στον κύριο του ακινήτου κάθε αναγκαία συμπληρωματική εργασία ,για την ασφαλή και καλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης.

2.-Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίων ελέγχου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης,σε μεγάλες κτιριακές ή υπαίθριες εγκαταστάσεις (βιομηχανίες ,βιοτεχνίες κ.λ.π ) .

3.-Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης ή γιατί ο κύριος του ακινήτου δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού και τις τεχνικές υποδείξεις της Τ.Υ της Δ.Ε.Υ.Α.Β ή γιατί διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευμένες ουσίες, η Δ.Ε.Υ.Α.Β του ορίζει προθεσμία για να τακτοποιήσει τις ανωμαλίες αυτές και να κάνει τις συμπληρωματικές εργασίες που θα του υποδείξει.

Αν και πάλι δεν συμμορφωθεί , τότε η Δ.Ε.Υ.Α.Β διακόπτει την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης , τα δε έξοδα επιβαρύνουν τον κύριο του ακινήτου.

4.-Ζημιές που προξενούνται από οποιονδήποτε στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης και βρόχινων νερών , επισκευάζονται μόνο από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β και η δαπάνη χρεώνεται σ΄αυτόν που προξένησε τη ζημιά.

5.-Η Δ.Ε.Υ.Α.Β μπορεί να ελέγχει και την εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου , για να διαπιστώνει την καλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης.

Αρθρο 9ο

Χορήγηση αδειών για σύνδεση

1.-Πριν από την σύνδεση του ακινήτου , πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν με αίτησή τους από το αρμόδιο γραφείο της Τ.Υ της Δ.Ε.Υ.Α.Β να πληροφορηθούν το σύστημα αποχέτευσης που λειτουργεί στην περιοχή του ακινήτου και το υψόμετρο της στάθμης σύνδεσης στη ρυμοτομική γραμμή, με βάση τον αγωγό του δρόμου, για να κατασκευάσουν ανάλογα το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου.

2.-Για την χορήγηση άδειας σύνδεσης πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση τα παρακάτω:

2.1 -Αδεια της Πολεοδομίας με την κάτοψη του ακινήτου στην οποία να αναφέρεται η ολική δομημένη επιφάνεια του ακινήτου σε Μ2

2.2 -Ενημερότητα Δήμου Βέροιας .

2.3 -Χαρτόσημο σύμφωνα με το Νόμο .

2.4 -Αστυνομική ταυτότητα του ιδιοκτήτη .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που θα τους ζητηθεί κατά περίπτωση.

3.-Οι όροι και οι προυποθέσεις για την χορήγηση άδειας σύνδεσης σε βιομηχανίες ,βιοτεχνίες, εργαστήρια ,νοσοκομεία , γκαράζ ,πλυντήρια -λιπαντήρια ,σφαγεία , σταύλους κ.λ.π καθορίζονται κατά περίπτωση από την Τ.Υ της ΔΕΥΑΒ και κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε σύνδεση ακινήτου στο δίκτυο αποχέτευσης αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΒ ,χωρίς προηγούμενη έκδοση σχετικής άδειας.

Αρθρο 10ο

Δαπάνες και εισφορές

1.- Σύμφωνα με το Ν. 1069/80 αρθ.10 οι βασικές δαπάνες και εισφορές για την σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης είναι οι παρακάτω :

1.1 Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης.

1.2 Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης.

1.3 Το τέλος χρήσης υπονόμων [πάγιο] .

1.4 Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων αποχέτευσης

2.-Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που συνδέονται με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης προκαταβάλλουν στη ΔΕΥΑΒ την δαπάνη κατασκευής της διακλάδωσης και σύνδεσης του ακινήτου που είναι για σύνδεση ,από τη ρυμοτομική γραμμή μέχρι το οριστικό δίκτυο.(αρθ. 15 Ν.1069/80)
Η δαπάνη αυτή καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
2.1.-Οι δαπάνες για κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση των εγκαταστάσεων αποχέτευσης μέσα στα ακίνητα , βαρύνουν τον κύριο του ακινήτου , που φροντίζει και για την κατασκευή τους ,μέσα στην προθεσμία που ορίζει η Δ.Ε.Υ.Α.Β
2.2.-Τον κύριο του ακινήτου βαρύνουν ακόμα και οι δαπάνες για τον έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου του και της σύστασης των υγρών που αποχετεύονται, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.
2.3 .-Σε περίπτωση κατασκευής νέου αγωγού , σε αντικατάσταση παλαιού που υπήρχε, τα ακίνητα που θα συνδεθούν στο νέο αγωγό και για τα οποία έχει καταβληθεί η σχετική δαπάνη σύνδεσης ,απαλλάσσονται από την υποχρέωση πληρωμής της δαπάνης.
3.-Οι ιδιοκτήτες που τα ακίνητά τους συνδέονται με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ,υποχρεούνται στην καταβολή του τέλους σύνδεσης , που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β
3.1.-Στις περιπτώσεις που νόμιμα συνδεδεμένα ακίνητα κατεδαφίζονται και στη θέση τους κτίζονται νέες οικοδομές ,παύει να ισχύει το τέλος σύνδεσης που αντιστοιχεί στο παλιό ακίνητο.
3.2.-Για κάθε όροφο που προστίθεται σε ακίνητο νόμιμα συνδεδεμένο, οφείλεται από τον κύριό του , τέλος σύνδεσης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού (Αρθρο 10 παρ. 6)
Το ίδιο ισχύει και αν υπόγεια , που ήταν βοηθητικοί χώροι , χρησιμοποιηθούν (έστω και για ένα μέρος τους) για κατοικία, επαγγελματική ή οποιαδήποτε βιομηχανική ή άλλη χρήση.

3.3-Διαχωρισμός κατοικίας ή επαγγελματικής γενικά χρήσης σε ακίνητα που έχει καταβληθεί το τέλος σύνδεσης , δεν χρεώνεται εκ νέου αλλά ανάλογα χρεώνεται το τέλος αποχέτευσης.

Το τέλος σύνδεσης υπολογίζεται με τις ισχύουσες τιμές κατά το χρόνο που θα δηλωθεί η προσθήκη ή η αλλαγή χρήσης από τον κύριο του ακινήτου ή κατά τον χρόνο που θα διαπιστωθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β

4.-Το τέλος χρήσης υπονόμων καθορίζεται από το ΔΣ και η είσπραξή του γίνεται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού.
5.-Η,κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων , μετατόπιση, αγωγών και διακλαδώσεων αποχέτευσης γίνεται από τη ΔΕΥΑΒ και τα έξοδα βαρύνουν τους ενδιαφερόμενους .
Το ποσό αυτό καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ
6.-Απαγορεύεται ρητά η , χωρίς έγγραφη άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Β, εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας αποχέτευσης έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του οικοπέδου.
Απαγορεύεται ρητά η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας με σκοπό λαθραίας αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων υδάτων ακινήτου στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ή ομβρίων υδάτων.

Η παράβαση των ανωτέρω τιμωρείται με βάση τα προβλεπόμενα των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.1069/80 .

7.-Το Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β μπορεί να αντιμετωπίσει ειδικές περιπτώσεις , που δεν προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους , με βάση τις συγκεκριμένες ,πραγματικές συνθήκες τους.

Αρθρο 11ο
Ενταξη αγωγών στο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης
1.-Δίκτυο αποχέτευσης που κατασκευάζεται από τη ΔΕΥΑΒ ή άλλες Δημοτικές ή Δημόσιες υπηρεσίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις ίδιες συνθήκες όπως και το οριστικό δίκτυο, εντάσσεται σ΄αυτό μόνο μετά την παραλαβή του από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β

Αρθρο 12ο

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1.-Οπου ορίζεται στον Κανονισμό αυτό ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Β μπορεί να διακόπτει την ύδρευση ή την αποχέτευση του ακινήτου , νοείται ότι η διακοπή αυτή γίνεται μετά από προηγούμενη ειδοποίηση των κυρίων των ακινήτων.
2.-Οπου στον Κανονισμό αυτό αναφέρονται υποχρεώσεις των κυρίων των ακινήτων , αυτές υπάρχουν και γι΄αυτούς που ασκούν τη νομή με οποιοδήποτε τρόπο , σε όσες περιπτώσεις δεν είναι πρόσφορη η ανεύρεση των κυρίων ή αμφισβητείται η κυριότητα.
Για ακίνητα στα οποία έχει συσταθεί επικαρπία , τις υποχρεώσεις του κυρίου έχει ο επικαρπωτής.

3.-Από της ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε προγενέστερος Κανονισμός και κάθε άλλη διάταξη , που ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο .

Σεπ 09

Υδρευση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Ο Κανονισμός αυτός εκδίδεται με βάση το άρθρο 23 του Ν.1069/80 και καθορίζει τις σχέσεις της Επιχείρησης [ΔΕΥΑΒ] με τους καταναλωτές , σε θέματα που αφορούν την χορήγηση νερού και παρεπόμενα θέματα που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1ο

1.1 Η ΔΕΥΑΒ παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές .Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις , ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του .Η ΔΕΥΑΒ δεν έχει καμία ευθύνη ,ούτε υποχρέωση αποζημίωσης, για οποιαδήποτε ζημιά που τυχόν προκύψει από την ακαταλληλότητα του παρεχόμενου νερού για την ειδική αυτή χρήση.

1.2 Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού ,σύμφωνα με τους περιορισμούς του κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπισθούν στο μέλλον.

1.3 Η ΔΕΥΑΒ έχει το δικαίωμα ,όταν το νερό δεν επαρκεί , να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές του δικτύου ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της.

Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή χρήση.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υδροληπτών , η ΔΕΥΑΒ μπορεί να διακόψει προσωρινά ή οριστικά την παροχή νερού ,σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

1.4 Αν , για οποιοδήποτε λόγο, υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού ,σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο , μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας

1.5 Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΒ είναι δυνατόν , συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα ,να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΒ δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό ,ούτε και την υποχρέωση αποζημίωσης .Δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες από αύξηση της πίεσης ή διάρρηξη των αγωγών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται.

1.6 Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς την ΔΕΥΑΒ και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης (πάγιου). Κατ΄ εξαίρεση απαλλάσσεται της καταβολής του πάγιου ο υδρολήπτης , η διακοπή της παροχής του οποίου έγινε με αίτησή του.

1.7 Ο υδρολήπτης, για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσής του , μπορεί να υποβάλλει ένσταση μέσα στην αναγραφόμενη προθεσμία πληρωμής του λογαριασμού του, η οποία εκδικάζεται από το ΔΣ , χωρίς να ανασταλεί η πληρωμή του λογαριασμού.

1.8 Το προσωπικό της ΔΕΥΑΒ που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομετρητών , την αστυνόμευση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις , μπορεί ανεμπόδιστα να εισέρχεται το υδρευόμενο ακίνητο.

Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέμενου σε αυτό έργου.

1.9 Οι αγωγοί του δικτύου ύδρευσης διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής.

Παροχές για την εξυπηρέτηση ακινήτων χορηγούνται μόνο από τους αγωγούς διανομής. Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς είναι δυνατή η δημιουργία δικτύου ύδρευσης με τοποθέτηση αγωγών διανομής όπου είναι αναγκαίο και τεχνικά εφικτό , κατά την απόλυτη κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι αγωγοί διανομής τοποθετούνται μόνο σε εγκεκριμένους δρόμους και έχουν ελάχιστη διάμετρο Φ 63

Στα υφιστάμενα παλιά δίκτυα και όσα στο μέλλον παραληφθούν από Δήμους και Κοινότητες , οι αγωγοί με διάμετρο μικρότερη των 63 χιλ. συντηρούνται από την ΔΕΥΑΒ , δεν θεωρούνται όμως τμήμα του δικτύου διανομής και δεν χορηγούνται από αυτούς νέες παροχές.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΤΡΟΠΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 2ο

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

1.- Η χορήγηση άδειας νερού σε οικόπεδα δομημένα, που βρίσκονται εντός σχεδίου ΔΗΜΟΥ ή ΟΙΚΙΣΜΩΝ και σε οικόπεδα αδόμητα αλλά περιφραγμένα, γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων φυσικών ή νομικών προσώπων ( ιδιοκτητών)

2.- Η χορήγηση άδειας νερού σε αγροτεμάχια δομημένα με οικοδομική άδεια ή με άδεια λειτουργίας επιχείρησης, που βρίσκονται εκτός σχεδίου ΔΗΜΟΥ ή ΟΙΚΙΣΜΩΝ ,εφόσον υπάρχει δίκτυο στο δρόμο σε επαφή με το αγρόκτημα ,γίνεται από την Υπηρεσία ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Όταν το αγρόκτημα είναι σε οποιαδήποτε απόσταση από τον αγωγό διανομής ,τότε ,με έξοδα του ιδιοκτήτη ( κατόπιν μελέτης της ΤΥ ) ,γίνεται η επέκταση του δικτύου και ύστερα δίνεται η άδεια από την Υπηρεσία. Η επέκταση του δικτύου γίνεται μόνο από τη ΔΕΥΑΒ με μελέτη της ΤΥ

3.- Άδεια νερού σε ακίνητα μη δομημένα εκτός σχεδίου πόλης , δεν δίνεται σε καμία περίπτωση , εκτός από εκείνη που το ακίνητο ,είναι περιφραγμένο και έχει άδεια λειτουργίας επιχείρησης και για όσο ισχύει η άδεια λειτουργίας , με την προϋπόθεση να υπάρχει αγωγός διανομής στο δρόμο σε επαφή με το αγρόκτημα. Διαφορετικά , με έξοδα του ιδιοκτήτη , επεκτείνεται αυτός ο αγωγός μέχρι το αγρόκτημα και ύστερα δίδεται η άδεια από την Υπηρεσία .Η επέκταση γίνεται από τη ΔΕΥΑΒ μετά μελέτη της ΤΥ.

4.- Άδεια νερού σε ειδική περίπτωση (πάρκα , δημοτικές βρύσες κ.λ.π ) δίνεται με απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση της Τ.Υ.

5.-Βασική προϋπόθεση χορήγησης νερού αποτελεί η ενυπόγραφη δήλωση αρμόδιου υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Β ότι υπάρχει δυνατότητα παροχής νερού από το δίκτυο ύδρευσης σύμφωνα με τις παρ. 1,2,3,4 του παρόντος άρθρου .

6.-Οταν δίδεται άδεια νερού, υποχρεούται ο καταναλωτής και στην έκδοση αδείας αποχέτευσης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των παραγράφων2 και 3

Άρθρο 3ο

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΉΣ

1.- Για να εκδοθεί άδεια εργοταξιακής παροχής και αφού προηγουμένως καταβληθεί η δαπάνη σύνδεσης όπως ορίζει το άρθρο ( 4 ) του παρόντος Κανονισμού, ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης της οικοδομής οφείλει να προσκομίσει στην ΔΕΥΑΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α)Οικοδομική άδεια από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία .

β)Σχέδιο του χώρου των υδρομέτρων στο οποίο να προσδιορίζεται με ακρίβεια η αρίθμηση της θέσης των υδρομέτρων σε σχέση με τους αντίστοιχους υδρευόμενους χώρους του κτίσματος (οικοδομής ).

Το σχέδιο αυτό υπογράφεται από τον κατασκευαστή της οικοδομής και θεωρείται από τον υπεύθυνο επιβλέποντα Μηχανικό.

Σε περίπτωση που η αρίθμηση αυτή αποδειχθεί λαθεμένη και δημιουργήσει ανωμαλίες μεταξύ της ΔΕΥΑΒ και των καταναλωτών της ,τότε ο κατασκευαστής εργολάβος υποχρεώνεται σε αποζημίωση όλων των συνεπειών (διαφορές χρεώσεων ,δαπάνες επέμβασης της ΔΕΥΑΒ κ.λ.π) , το ποσόν της οποίας καθορίζεται από την ΤΥ

Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι φωτεινός , να βρίσκεται κοντά στην είσοδο του κτιρίου , η δε προσπέλαση σ΄ αυτόν να είναι εύκολη.

Απαγορεύεται η οριζόντια ή κάθετη διέλευση από το χώρο των υδρομέτρων οποιωνδήποτε σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

Σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων εγκαταστάσεων , μετατοπίζονται με δαπάνες των ιδιοκτητών μέσα σε 30 ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση , μετά το τέλος της οποίας η ΔΕΥΑΒ διακόπτει την υδροληψία για λόγους δημόσιας υγείας ,μέχρι την άρση των αιτιών της διακοπής ,τα δε έξοδα επιβαρύνουν τον εργολάβο ή τους ιδιοκτήτες.

Ο χώρος των υδρομέτρων πρέπει να είναι ανεξάρτητος, χωρίς δυνατότητα προσπέλασης μέσω αυτού σε άλλους χώρους ( με υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας)

Τα υδρόμετρα επιβάλλεται να τοποθετούνται σε ύψος 1,20 Μ και ο πίνακας των υδρομέτρων να είναι με Ταυ και όχι κολλητός με διακόπτη εμπρός - πίσω και βαλβίδα αντεπιστροφής στον κεντρικό αγωγό και να τοποθετούνται μέσα σε κυτίο με κλειδί καθ΄ υπόδειξη της Τ.Υ στο ισόγειο ( στην είσοδο).

γ) Ενημερότητα ΔΗΜΟΥ

δ) Χαρτόσημα όπως ορίζεται

ε) Ταυτότητα του ιδιοκτήτη

2.-Υδροδότηση μονοκατοικιών κ.λ.π ανοικτών χώρων (οικοπέδων)

Στην περίπτωση υδροδότησης μονοκατοικίας , που δεν διαθέτει χώρο υδρομέτρων , ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης υποχρεώνεται να προσκομίσει μόνο τα δικαιολογητικά της παρ. α ,γ ,δ ,ε

Η υπόδειξη θέσεων τοποθέτησης του υδρομέτρου θα γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία .

Στην περίπτωση υδροδότησης γηπέδων ή πάρκων ή άλλων ανοιχτών χώρων , ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης ακινήτου, οφείλει να προσκομίσει μόνο Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου , η δε τοποθέτηση του υδρομέτρου θα γίνεται με υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΒ

3.- Με την χορήγηση καινούργιων αδειών υποχρεούται ο ιδιοκτήτης ή εργολάβος να έχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στα υδρόμετρα.

4.- Η αίτηση για εργοταξιακή παροχή θα υποβάλλεται στο Γραφείο Πελατείας . Η δε Τεχνική Υπηρεσία θα πραγματοποιεί αυτοψία του χώρου των υδρομέτρων και θα εγκρίνει την αίτηση , εφ΄ όσον το αποτέλεσμα της αυτοψίας κρίνεται θετικό.

5.- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της υδροληψίας που χρησιμοποιήθηκε για ανέγερση κτίσματος στην ικανοποίηση άλλων αναγκών [π.χ μόνιμη υδροληψία διαμερίσματος ή άλλου χώρου]

6.- Ο κατασκευαστής εργολάβος ή ιδιοκτήτης οφείλει , μετά την περάτωση των οικοδομικών εργασιών ,να χρησιμοποιήσει την εργοταξιακή άδεια ως κοινόχρηστη παροχή.

Το ποσό της άδειας εργοταξιακής παροχής καθορίζεται από το ΔΣ της ΔΕΥΑΒ και δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση που η εργοταξιακή άδεια αφορά μονοκατοικία ,το ποσό της άδειας δεν επιστρέφεται ,αλλά συμψηφίζεται στο ποσό της οριστικής άδειας ή παραμένει , αν χρειαστεί , ως κοινόχρηστη παροχή.

Η άδεια σύνδεσης χορηγείται μόνο στον ιδιοκτήτη.

Άρθρο 4ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ

Για να συνδεθεί οριστικά με το δίκτυο διανομής ένα κτίσμα και προτού εκδοθεί η προβλεπόμενη από το προηγούμενο άρθρο άδεια σύνδεσης , προκαταβάλλεται από τον υδρολήπτη δαπάνη σύνδεσης, που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ , ως ορίζει το αρθ. 15 του Ν 1069 /80

Άρθρο 5ο

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΧΩΡΩΝ

(ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ -ΓΡΑΦΕΙΑ κ.λ.π )

1.-Για να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις υδροδότησης των λοιπών υδρευομένων χώρων ενός κτίσματος που έχει περατωθεί ,πρέπει πρώτα ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης να έχει εκπληρώσει όλες τις τεχνικές και οικονομικές υποχρεώσεις στη Δ.Ε.Υ.Α.Β , που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό

2.-Η άδεια υδροληψίας έχει την έννοια ότι ο καταναλωτής αποδέχεται ταυτόχρονα όλους τους όρους του παρόντος Κανονισμού και την υποχρέωση να δεχθεί την πάγια κατανάλωση νερού που καθορίζει κάθε φορά το Δ.Σ

3.-Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι αγωγοί διανομής , η ευχέρεια επιλογής του αγωγού για υδροδότηση του ακινήτου ανήκει στη Δ.Ε.Υ.Α.Β

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

Η μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης υδροληψίας γίνεται με ενυπόγραφη δήλωση του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή στα γραφεία της ΔΕΥΑΒ(ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ)με τους παρακάτω όρους:

1.- Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκομίσει απόδειξη εξόφλησης τελών μέχρι την ημερομηνία μεταβίβασης.

2.- Ο ενοικιαστής καταβάλλει εγγύηση που καθορίζεται από το ΔΣ , και η ΔΕΥΑΒ μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης στον ενοικιαστή .

3.- Η εγγύηση επιστρέφεται με αίτηση του ενοικιαστή και εφ ΄όσον δεν έχει χρέη κατά την ημέρα της υποβολής της αίτησης .Το δε υδρόμετρο σφραγίζεται , αφού προηγουμένως ελεγχθούν τα κυβικά κατανάλωσης .

4.- Σε περίπτωση που το υδρόμετρο βρίσκεται μέσα στην οικία ή κατάστημα του καταναλωτή , δεν γίνεται μεταβίβαση από τον ιδιοκτήτη στον ενοικιαστή.

Άρθρο 7ο

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΝΕΡΟΥ

Το νερό, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει επάρκεια του δικτύου , παρέχεται στους καταναλωτές όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου , εκτός αν αυτό δεν είναι δυνατόν λόγω βλαβών ή αναγκαίων επεμβάσεων στο δίκτυο από τη ΔΕΥΑΒ .Επίσης διακοπές γίνονται για λόγους κυρώσεων που επιβάλλει η Δ.Ε.Υ.Α.Β στους αμελείς ή παραβάτες του Κανονισμού Ύδρευσης καταναλωτές

1.-Διακοπές που δεν έχουν την έννοια των κυρώσεων οφείλονται :

α) σε βλάβες των ιδίων των αγωγών του δικτύου διανομής

β) σε εργασίες συντήρησης των αγωγών του δικτύου διανομής

γ) Μετά αίτηση καταναλωτή

2.-Διακοπές που έχουν την έννοια των κυρώσεων οφείλονται:

α) Στη μη εμπρόθεσμη εξόφληση των λογ/σμών κατανάλωσης νερού από μέρους καταναλωτών

Η διακοπή υδροληψίας στην περίπτωση αυτή θα γίνει ύστερα από την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού , με την διαδικασία της σφράγισης.

Η αφαίρεση των υδρομέτρων από την ΔΕΥΑΒ γίνεται όταν ο καταναλωτής δεν εξοφλήσει τον λογαριασμό κατανάλωσης νερού μέσα σε έξι(6) μήνες από τη διακοπή της υδροληψίας .

Αν η διακοπή οφείλεται σε λανθασμένη ενέργεια της Υπηρεσίας, τότε η υδροληψία επαναφέρεται αμέσως χωρίς δαπάνη του καταναλωτή.

β)Στην περίπτωση που ο καταναλωτής προβαίνει σε ανεπίτρεπτες επεμβάσεις στα υδρόμετρα , αφαιρείται το υδρόμετρο.

γ) Στην περίπτωση λαθραίας υδροληψίας , αφαιρείται το υδρόμετρο.

δ) Σε περίπτωση σύνδεσης σωληνώσεων υδροληψίας ξένης προέλευσης με τις σωληνώσεις υδροληψίας της ΔΕΥΑΒ καθώς και τοποθέτησης σωληνώσεων αποχέτευσης ή καυσίμων κοντά στα φρεάτια υδατοπαροχής , αφαιρείται το υδρόμετρο.

ε) Σε περίπτωση παραβίασης και της σφράγισης και της αφαίρεσης του υδρομέτρου , επιβάλλεται πρόστιμο όπως ορίζεται από το ΔΣ

Ο δε καταναλωτής μαζί με την εξόφληση του λογαριασμού ,καταβάλλει και το τέλος της διακοπής και επανασύνδεσης που καθορίζεται από το Δ.Σ

Άρθρο 8ο

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

Η ακύρωση άδειας υδροληψίας γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις :

1.- Μετά 60 ημέρες από την αφαίρεση του υδρομέτρου η ΔΕΥΑΒ προβαίνει στην ακύρωση αδείας υδροληψίας , το δε τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης δεν επιστρέφεται

2.- Σε ακατοίκητα ή εγκαταλελειμμένα κτίσματα , μετά από απόφαση του ΔΣ.

3.- Με αίτηση του ιδιοκτήτη σε οποιαδήποτε περίπτωση , εφ΄ όσον δεν οφείλει. Σ΄ αυτήν την περίπτωση δεν επιστρέφονται τα τέλη σύνδεσης.

4.- Για κατεδάφιση οικοδομής .Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται νέα άδεια , εφ ΄όσον υπάρχουν οφειλές.

Κατά την ακύρωση της άδειας υδροληψίας και την αφαίρεση του υδρομέτρου αφαιρούνται ταυτόχρονα και τα υλικά σύνδεσης , τα οποία επιστρέφονται στην αποθήκη της ΔΕΥΑΒ Σταματάνε οι χρεώσεις και δεν αποστέλλονται πλέον αποδείξεις λογαριασμών.

Άρθρο 9ο

ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

1.- Η έκδοση των λογαριασμών κατανάλωσης νερού γίνεται για χρονική περίοδο που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ )

2.- Η τιμή του νερού κατά κυβικό μέτρο καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ και εγκρίνεται από τις αρμόδιες αρχές.

3.- Κάθε καταναλωτής , υποχρεώνεται στην εξόφληση του λογαριασμού στην ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη.

4.- Οι λογαριασμοί πρέπει να πληρώνονται εμπρόθεσμα για να αποφεύγονται οι συνέπειες που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό (Αρθρο 7 )

5.- Σε Περίπτωση διακοπής της υδροληψίας για λόγους που προβλέπει το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού , η Δ.Ε.Υ.Α.Β δεν αναγνωρίζει δικαίωμα αποζημίωσης στον καταναλωτή για τυχόν ζημίες που παθαίνει από τη διακοπή αυτή.

6.- Η Δ.Ε.Υ.Α.Β δεν αναγνωρίζει υπέρ του καταναλωτή το δικαίωμα να επικαλείται τη μη παραλαβή ή απώλεια του λογαριασμού κατανάλωσης για να ανατρέψει τις τυχόν σε βάρος του συνέπειες.

Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής οφείλει να επιδείξει την στοιχειώδη επιμέλεια στην αναζήτηση του λογαριασμού.

7.- Η εξόφληση των λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α.Β για κατανάλωση νερού ή εκτέλεση εργασιών δεν αναστέλλεται σε περίπτωση αμφισβήτησης της χρέωσης σαν κανονικής .

Η ορθότητα μπορεί να ελεγχθεί από τα Όργανα της Υπηρεσίας μετά την εξόφληση των λογαριασμών , οπότε επιστρέφεται στον δικαιούχο καταναλωτή , το ποσό που κατέβαλε χωρίς να το οφείλει.

8.- Στην έκδοση λογαριασμών κατανάλωσης νερού θα συμπεριλαμβάνονται και τυχόν οφειλές από βλάβες κ.λ.π

9.- Αν από τον έλεγχο των υδρομέτρων διαπιστωθεί πως το υδρόμετρο δεν λειτουργεί κανονικά , τότε η Υπηρεσία αναμορφώνει τους λογαριασμούς ως εξής :

9.1- Αν στην περίοδο για την οποία πρόκειται να εκδοθεί ο λογαριασμός κατανάλωσης δεν λειτουργούσε το υδρόμετρο (σταματημένο ), τότε η χρέωση γίνεται με βάση το μέσο όρο των έξι (6) τελευταίων λογαριασμών , στους οποίους το υδρόμετρο λειτουργούσε κανονικά.

9.2.- Αν στην περίοδο για την οποία πρόκειται να εκδοθεί λογαριασμός κατανάλωσης , λειτουργεί υδρόμετρο για το οποίο ο καταναλωτής έχει αμφιβολίες για την ένδειξή του, η ΔΕΥΑΒ ,κατόπιν αιτήσεώς του , τοποθετεί δεύτερο υδρόμετρο και η χρέωση γίνεται με βάση την καταγραφή του δευτέρου υδρομέτρου , το οποίο καλύπτει την λειτουργία περίπου τριάντα (30) ημερών.

9.3- Αν διαπιστωθεί εσφαλμένη χρέωση από λάθος της Υπηρεσίας ή της μηχανογράφησης , τότε αναμορφώνεται ο λογαριασμός και καταχωρείται σ΄ αυτόν η κανονική κατανάλωση .

Τα δε ποσά που καταβλήθηκαν στη Δ.Ε.Υ.Α.Β αχρεωστήτως ,επιστρέφονται στους δικαιούχους καταναλωτές.

Αρθρο 10ο

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.- Για να συνδεθεί το διαμέρισμα ή γραφείο ή κατάστημα , που πρόκειται να υδροδοτηθεί ,με το δίκτυο διανομής ,ο καταναλωτής ,εκτός από την εκπλήρωση των άρθρων 2 , 3 & 4 αυτού του κανονισμού ,υποχρεώνεται στην καταβολή του τέλους σύνδεσης που καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ

2.- Σε περίπτωση διαχωρισμού ή συνένωσης διαμερισμάτων ,ο καταναλωτής δεν υποχρεούται στην καταβολή τέλους σύνδεσης ,εφόσον καθένα από αυτά που διαχωρίζονται ή συνενούνται έχουν ήδη καταβάλει τα τέλη σύνδεσης.

Υποχρεούται όμως να προβεί σε τοποθέτηση υδρομέτρων σε κάθε διαμέρισμα που διαχωρίστηκε

3.- Τέλη σύνδεσης πληρώνονται με απόφαση του Δ.Σ και για υδροδότηση αγροτεμαχίων, οικοπέδων μη δομημένων κ.λ.π. ,καθώς και για την έκδοση της εργοταξιακής παροχής .

4.-Το Δημόσιο , οι Ο.Τ.Α , τα Ν.Π.Δ.Δ και οι Εκκλησίες δεν απαλλάσσονται από τα τέλη σύνδεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

Αρθρο 11ο

ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

1.- Τα υδρόμετρα είναι όργανα ,με τα οποία γίνεται η καταμέτρηση του καταναλισκόμενου πόσιμου νερού ,βάσει της οποίας γίνεται η αντίστοιχη χρέωση.

2.- Τα υδρόμετρα τοποθετούνται από τη ΔΕΥΑΒ και είναι ιδιοκτησία της. Η τοποθέτησή τους γίνεται ατελώς όπως παρακάτω :

α) Σε κάθε γραφείο , διαμέρισμα ή κατάστημα ,
β) Σε περίπτωση διαχωρισμού , σε κάθε χώρο ,
γ) Σε περίπτωση συνένωσης , με αίτησή του ο ιδιοκτήτης μπορεί να διατηρήσει και τα δύο υδρόμετρα ,πληρώνοντας τα δύο πάγια ή να ακυρώνει το ένα υδρόμετρο.

δ) Σε κάθε αγροτεμάχιο , εργοταξιακή παροχή ,οικόπεδο μη δομημένο κ.λ.π
ε) Υδρόμετρα τοποθετούνται και στο Δημόσιο, ΟΤΑ , ΝΠΔΔ , Εκκλησίες κλπ
Η επίβλεψη ,συντήρηση, αντικατάσταση και απομάκρυνση αυτών , είναι έργο της ΔΕΥΑΒ. Το ποσό συντήρησης καθορίζεται από το ΔΣ

Άρθρο 12ο

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

1.- Η αντικατάσταση γίνεται όταν συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι:

α) μακροχρόνια χρήση

Η ΔΕΥΑΒ όταν ,για λόγους τεχνικούς , κρίνει αναγκαίο δικαιούται να αντικαταστήσει τα υδρόμετρα που τοποθετεί η ίδια και χρησιμοποιήθηκαν πέραν των ορίων που καθορίζουν οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η αντικατάσταση αυτή γίνεται με καινούργια ή επισκευασμένα υδρόμετρα ,από τη ΔΕΥΑΒ και ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης

Οταν τα υδρόμετρα είναι τοποθετημένα από τον ιδιοκτήτη , τότε η αντικατάστασή τους γίνεται από τη ΔΕΥΑΒ , με υδρόμετρα ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑΒ

β) Βλάβη του υδρομέτρου , που διαπιστώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία υδρομέτρων

2.- Η μετατόπιση των υδρομέτρων σε καταλληλότερη θέση γίνεται.

Α) Με αίτηση του καταναλωτή και αυτοψία της Επιχείρησης.

Η μετατόπιση γίνεται με δαπάνη του ιδιοκτήτη και είναι δυνατή μόνο εφ΄όσον δεν παρουσιάζονται σοβαρές τεχνικές δυσκολίες .

Β) Από την ίδια την Υπηρεσία , σε περίπτωση άρνησης του ιδοκτήτη, όταν κρίνει ότι η θέση του υδρομέτρου είναι ακατάλληλη , η δε σχετική δαπάνη καταλογίζεται στον καταναλωτή και εισπράττεται με τον λογαριασμό κατανάλωσης νερού.

Αρθρο 13ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

1.- Ο έλεγχος της κανονικής λειτουργίας των υδρομέτρων γίνεται από τη ΔΕΥΑΒ είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από αίτηση του καταναλωτή και εφόσον το κρίνει σκόπιμο η Υπηρεσία.

2.- Ο έλεγχος που γίνεται ύστερα από αίτηση του καταναλωτή, αποβλέπει στην διαπίστωση των αιτιών υψηλής κατανάλωσης ή μη και η χρέωση του ελέγχου γίνεται στον αιτούντα με τρόπο που καθορίζεται από το ΔΣ.

3.- Ο έλεγχος γίνεται με συνεχόμενη τοποθέτηση υδρομέτρων της ΔΕΥΑΒ για διάστημα 30 ημερών περίπου .

Αν ο καταναλωτής , παρ΄όλο που ειδοποιήθηκε για την ημερομηνία του ελέγχου ,δεν παραστεί σ΄αυτόν , η διαδικασία δεν αλλάζει .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ

Άρθρο 14ο

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ (παροχές)

Οι διακλαδώσεις είναι τμήματα σωληνώσεων , με προορισμό να συνδέσουν τις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται από τον εργολάβο ή ιδιοκτήτη με τον αγωγό διανομής.

1.- Οι εξωτερικές διακλαδώσεις αρχίζουν από τον κεντρικό αγωγό διανομής και φτάνουν μέχρι τα υδρόμετρα.

Οι διάμετροι των διακλαδώσεων καθορίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒ

2.- Η εξωτερική διακλάδωση από κεντρικό αγωγό διανομής έως τη ρυμοτομική γραμμή κατασκευάζεται από τη ΔΕΥΑΒ μετά από αίτηση του καταναλωτή , ο οποίος προκαταβάλει και τη σχετική δαπάνη που καθορίζεται από το ΔΣ , σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1069/80

Η εξωτερική διακλάδωση είναι ιδιοκτησία της ΔΕΥΑΒ

3.- Σε περίπτωση που , λόγω προσθήκης ορόφων , διαπιστώνεται ανάγκη αντικατάστασης της διακλάδωσης με άλλη μεγαλύτερης διατομής , τότε ο ιδιοκτήτης των προστιθεμένων ορόφων επιβαρύνεται με τη σχετική δαπάνη και επί πλέον , υποχρεούται στην κατασκευή χώρων υδρομέτρων σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος κανονισμού

4.- Η ΔΕΥΑΒ παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου σε περίπτωση βλάβης της εξωτερικής διακλάδωσης από τον κεντρικό αγωγό έως ρυμοτομική γραμμή με δικά της έξοδα .

α ) Η ΔΕΥΑΒ μπορεί να παρεμβαίνει μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων στην διακλάδωση από ρυμοτομική γραμμή έως υδρόμετρα , η δε δαπάνη επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη

β) Απαγορεύεται η παρέμβαση της ΔΕΥΑΒ από τα υδρόμετρα προς την εσωτερική εγκατάσταση .

6.- Τυχόν μετατοπίσεις υφισταμένων διακλαδώσεων που διέρχονται μέσα από οικόπεδα, γίνονται με έξοδα του ιδιοκτήτη κατόπιν υποδείξεως της Τεχνικής Υπηρεσίας.

7.- Η Πυροσβεστική διακλάδωση εγκρίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία ,βάσει της σχετικής μελέτης του ιδιοκτήτη, η οποία θεωρείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Αυτή η διακλάδωση θα είναι ξεχωριστή από τη διακλάδωση νερού και θα φέρει το σχετικό υδρόμετρο.

8.- Όταν υπάρχουν νέες διακλαδώσεις που διέρχονται αναγκαστικά μέσα από οικόπεδα ή αγροτεμάχια , ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πάρει τη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του οικοπέδου ή του αγροτεμαχίου.

Σ΄ αυτήν την περίπτωση η ΔΕΥΑΒ δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης και περιορίζεται στην υπόδειξη του σημείου σύνδεσης στον αγωγό διανομής..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Άρθρο 15ο

ΕΠΕΚΤΑΣΗ -ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ- ΒΛΑΒΕΣ

1.- Η επέκταση αγωγών διανομής εντός σχεδίου γίνεται με δαπάνες της Δ.Ε.Υ.Α.Β βάσει του εγκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ,Τεχνικού Προγράμματος .
2.- Η επέκταση αγωγού διανομής εκτός σχεδίου γίνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 2 και 3.
3.- Μετατόπιση αγωγών διανομής λόγω κατασκευής έργων από άλλους φορείς ,γίνεται ΜΟΝΟ από τη ΔΕΥΑΒ , η δε δαπάνη βαρύνει τον εκάστοτε φορέα.
4.- Τυχόν βλάβες που οφείλονται σε έργα από άλλους φορείς (ΟΤΕ,ΔΕΗ, ΤΟΕΒ κ.λπ)και ιδιώτες αποκαθίστανται ΜΟΝΟ από τη ΔΕΥΑΒ και η δαπάνη επιβαρύνει τους φορείς ή τους ιδιώτες όπως καθορίζεται από το Δ.Σ
5.- Τυχόν μετατοπίσεις αγωγών διανομής από ιδιωτικά οικόπεδα λόγω δόμησης , γίνεται από τη ΔΕΥΑΒ με έξοδά της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ -ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ -ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16ο
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ -ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
1.- Οποιοσδήποτε προξενήσει φθορά στην κινητή ή ακίνητη περιουσία της Δ.Ε.Υ.Α.Β διώκεται για παράβαση των σχετικών άρθρων του ποινικού κώδικα.
2.- Σε οποιονδήποτε καταναλωτή επιχειρεί λαθραία υδροληψία επιβάλλονται οι από το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις ή αυτές που προβλέπονται από το ΔΣ .Εαν δεν πληρώσει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις , τότε ακυρώνεται η άδεια υδροληψίας.

Στην έννοια της λαθραίας υδροληψίας εμπίπτει και η απόληψη νερού με αντίστροφη τοποθέτηση του υδρομέτρου , που έχει σαν συνέπεια την διαγραφή της καταναλωθείσας ποσότητας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ,όταν ο καταναλωτής είναι ενοικιαστής , ειδοποιείται για την παράβαση ο κάτοχος της άδειας (ιδιοκτήτης)

3.- Σε περίπτωση ύπαρξης υποτροπής από τον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή ,σταματάει η υδροδότηση ,αφαιρείται το υδρόμετρο και ακυρώνεται η άδεια υδροληψίας.

Για την επανασύνδεση της υδροληψίας αυτής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου

10 του Κανονισμού.

4.-Απαγορεύεται στους καταναλωτές :

4.1 Να παραβιάζουν τη σφράγιση των υδρομέτρων.
4.2 Να τοποθετούν σωλήνες αποχέτευσης ή καυσίμων κοντά σε φρεάτια υδατοπαροχής.
4.3 -Να χρησιμοποιούν την πυροσβεστική διακλάδωση για ύδρευση.
Η σύνδεσή της με εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση πόσιμου νερού , είναι παράνομη.
4.4- Να συνδέουν τις σωληνώσεις υδροληψίας με σωληνώσεις ξένης προέλευσης προς τη ΔΕΥΑΒ
4.5 -Η πώληση νερού σε τρίτους .Το δικαίωμα αυτό το έχει ΜΟΝΟ η ΔΕΥΑΒ
4.6 -Η σύνδεση νερού να γίνεται από ιδιώτη υδραυλικό.

Σ΄όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις διακόπτεται η υδροληψία και επιβάλλεται πρόστιμο που καθορίζεται από το ΔΣ της ΔΕΥΑΒ.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.- Το παλιό καθεστώς των υδρομέτρων που αγοράστηκαν από τους καταναλωτές από το ελεύθερο εμπόριο διατηρείται για όσο χρόνο λειτουργεί κανονικά αυτό και δεν κρίνεται αναγκαία η αντικατάστασή του. Μετά την αντικατάστασή του , το χαλασμένο υδρόμετρο παραδίνεται στον ιδιοκτήτη του.

Αν ο ιδιοκτήτης αδιαφορήσει να το παραλάβει μέσα σε 4 μήνες, η Δ.Ε.Υ.Α.Β μπορεί να το εκποιήσει σαν άχρηστο υλικό προς όφελός της.

Η αντικατάσταση του νέου υδρομέτρου γίνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β

2.- Δεν μπορεί ο πελάτης να μεταβιβάσει σε τρίτο τα δικαιώματα ύδρευσης χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Β

3.- Αυτός ο Κανονισμός καταργεί κάθε άλλη διάταξη προηγούμενου Κανονισμού με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του καθώς και με αποφάσεις ή εγκύκλιες διαταγές που ρυθμίζουν κατά διαφορετικό τρόπο θιγόμενα θέματα.

 

1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΒΕΡΟΙΑ - ΜΕΣΗ - ΛΑΖΟΧΩΡΙ - ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙ

Α΄.- ΜΙΚΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Οικίες, γραφεία και λοιπά που δεν συμπεριλαμβάνονται στο μεγάλο τιμολόγιο)

 

Για κατανάλωση από 0 έως 18 κυβικά μέτρα

 

1.1

Πάγια αξία νερού

(Κυβικά 18 Χ 0,64)

έως 18 κ.μ.

=

11,52 €

 

Φ.Π.Α.   13%

( 11,52 Χ   13% )

 

=

1,50 €

 

 

 

Σύνολο 1

 

13,02 €

 

Τέλος αποχ/σης (40%

επί της αξίας νερού)

(Κυβικά 18 Χ 0,256)

(ή 11,52 Χ 40% )

εως 18 κ.μ.

=

4,61 €

 

Φ.Π.Α. 24% (αποχ/σης)

( 4,61 Χ 24% )

 

=

1,11 €

     

Σύνολο 2

 

5,72

 

(Μικρό τιμολόγιο) ΣΥΝΟΛΟ  EURO

 

18,74

Άνω των 18 κυβικών μέτρων

 

1.2

Τιμή υπερ/σης  νερού  ανά κυβικό

0,97 €

(συν Φ.Π.Α.  13%)

1.3

Τέλος αποχ/σης ανά κυβικό (40% επί της συνολικής τιμής υπερ/σης νερού: 0,97 Χ 40%)

0,388 €

(συν Φ.Π.Α.  24%)

Β΄.- ΜΕΓΑΛΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Καταστήματα και εγκαταστάσεις που κάνουν επαγγελματική χρήση του νερού, όπως: καφετέριες, καφενεία, ταβέρνες, εργαστήρια άρτου, ζαχαροπλαστεία και λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, βενζινάδικα που διαθέτουν πλυντήριο αυτοκινήτων ή καφετέρια, πλυντήρια αυτοκινήτων, ρακοκάζανα, σταύλοι, συνεταιρισμοί, διαλογητήρια, ψυγεία, κονσερβοποιεία και άλλα συναφή)

 

Από 0 έως 22 κυβικά μέτρα

 

2.1

Πάγια αξία νερού

(Κυβικά 22 Χ 0,64)

(Έως 22 κ.μ. )

=

14,08 €

 

Φ.Π.Α.   13%

( 14,08 Χ   13% )

 

=

1,83 €

 

 

 

Σύνολο 1

 

15,91 €

 

Τέλος αποχ/σης (40%

επί της αξίας νερού)

(Κυβικά 22 Χ 0,256)

(ή 14,08 Χ 40%)

έως 22 κ.μ.

=

5,63 €

 

Φ.Π.Α. 24% (αποχ/σης)

     

1,35 €

     

Σύνολο 2

 

6,98

 

(Μεγάλο τιμολόγιο ) ΣΥΝΟΛΟ  EURO

 

22,89

               

 

Άνω των 22 κυβικών μέτρων

 

2.2

Τιμή υπερ/σης  νερού  ανά κυβικό

1,13 €

(συν Φ.Π.Α.  13%)

2.3

Τέλος αποχ/σης ανά κυβικό (40% επί της

συνολικής τιμής υπερ/σης νερού: 1,13Χ40%)

0,452 €

(συν Φ.Π.Α.  24%)

         

ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΙ κλπ.

1)  Οι οικίες και τα λοιπά ακίνητα που δεν περιγράφονται στις παρακάτω περιπτώσεις 2 και 3 χρεώνονται :

55,00 € + 7,15 € ΦΠΑ 13% = 62,15 € για την ύδρευση ανά έτος

22,00 € + 5,28 € ΦΠΑ 24% = 27,28 € για την αποχέτευση ανά έτος

ή 89,43 € συνολικά με ύδρευση, αποχέτευση και ΦΠΑ ανά έτος

Η αποχέτευση χρεώνεται σε όσα ακίνητα είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο αποχέτευσης.

 

2)  Τα ακίνητα για επαγγελματική χρήση χρεώνονται:

100,00 € + 13,00 € ΦΠΑ 13% = 113,00 € για την ύδρευση ανά έτος

       40,00 €   +   9,60 € ΦΠΑ 24% =   49,60 € για την αποχέτευση ανά έτος

ή 162,60 € συνολικά με ύδρευση, αποχέτευση και ΦΠΑ ανά έτος

Η αποχέτευση χρεώνεται σε όσα ακίνητα είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο αποχέτευσης.

Στην επαγγελματική χρήση περιλαμβάνονται καφετέριες, καφενεία, ταβέρνες, εργαστήρια άρτου, ζαχαροπλαστεία και λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βενζινάδικα που διαθέτουν πλυντήριο αυτοκινήτων ή καφετέρια, πλυντήρια αυτοκινήτων, ρακοκάζανα, σταύλοι, συνεταιρισμοί, διαλογητήρια, ψυγεία, κονσερβοποιεία και άλλα συναφή που εκμεταλλεύονται το νερό για επαγγελματική χρήση.

 

3) Τα ξενοδοχεία χρεώνονται:

200,00 € + 26,00 € ΦΠΑ 13% = 226,00 € για την ύδρευση ανά έτος

       80,00 €  +  19,20 € ΦΠΑ 24% =   99,20 € για την αποχέτευση ανά έτος

ή 325,20 € συνολικά με ύδρευση, αποχέτευση και ΦΠΑ ανά έτος

Η αποχέτευση χρεώνεται σε όσα ακίνητα είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο αποχέτευσης.

 

 

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η Επιχείρηση ασκεί κοινωνική πολιτική για την οικιακή χρήση όπου οι τιμές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, ιδίως στις χαμηλές καταναλώσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην προστασία ειδικών ομάδων του πληθυσμού , με αντίστοιχες μειώσεις στα τιμολόγια, όπως η Καθιέρωση εκπτώσεων στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και στους Πολύτεκνους. Στην υπ’ αριθ. 6/2013 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β.(η οποία καταργεί τις προηγούμενες παρόμοιες αποφάσεις ΔΣ, 17/2008, 101/2008, 48/2009 και 90/2012) αναφέρονται οι περιπτώσεις των δημοτών που μπορούν να απαλλάσσονται από την καταβολή των τελών και οι οποίες είναι :

l. ΑΜΕΑ

1. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ
ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΝΤΑΟΥΝ (DOWN)
ΑΥΤΙΣΜΟΣ
ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
Με οικογενειακό εισόδημα έως 25.200,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

2. ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ

Με οικογενειακό εισόδημα έως 25.200,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 30

3. ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ

Με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

4. ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ

ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ
ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ
ΤΕΤΡΑΠΑΡΕΣΗ
ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΠΑΡΕΣΗ
Με οικογενειακό εισόδημα έως 25.200,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

5. ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ
ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ
ΠΑΡΑΠΑΡΕΣΗ
ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΑΡΕΣΗ
ΗΜΙΠΛΗΓΙΑ
Με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

6. ΤΥΦΛΟΙ

Με οικογενειακό εισόδημα έως 25.200,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

7. ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΙ (ΑΝΩ Η ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ)

Με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

8. ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

Με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

9. ΜΕ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ (ΑΝΟΙΑ)

Με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

10. ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΨΥΧΩΣΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
Ν.Δ.Φ. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
Ψ.Ν. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑ
Με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Τα ΑΜΕΑ (Καταναλωτές Δημοτικών Διαμερισμάτων) απαλλάσσονται μόνο από την καταβολή του μισού παγίου, εφόσον εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες και υποχρεούνται να καταβάλλουν το υπόλοιπο πάγιο.


II. ΑΠΟΡΟΙ

1. Με Βιβλιάριο Υγείας Πρόνοιας – Οικονομικής Απορίας, θεωρημένο για 1 έτος

Οικογενειακό εισόδημα έως 5.000,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

2. Με πρόσφατο Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης και οικογενειακό εισόδημα κάτω από 5.000,00 Ευρώ Οικογενειακό εισόδημα έως 5.000,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

3. Με πρόσφατη Υπεύθυνη Δήλωση προς την Εφορία ότι δεν υποβάλλουν Φορολογική Δήλωση για το τρέχον έτος και ότι δεν έχουν κανένα περιουσιακό στοιχείο.

Χωρίς οικογενειακό εισόδημα, χωρίς ακίνητα πέραν της κύριας κατοικίας και κυβικά απαλλαγής 22

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Οι ΑΠΟΡΟΙ (Καταναλωτές Δημοτικών Διαμερισμάτων) απαλλάσσονται μόνο από την καταβολή του μισού παγίου, εφόσον έχουν οικογενειακό εισόδημα κάτω από 3.000,00 Ευρώ και υποχρεούνται να καταβάλλουν το υπόλοιπο πάγιο.


III. ΑΝΕΡΓΟΙ

1. Με κάρτα ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Οικογενειακό εισόδημα έως 5.000,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

2. Με πρόσφατο Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης και οικογενειακό εισόδημα κάτω από 5.000,00 Ευρώ

Οικογενειακό εισόδημα έως 5.000,00 Ευρώ και κυβικά απαλλαγής 22

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Οι ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (Καταναλωτές Δημοτικών Διαμερισμάτων) απαλλάσσονται μόνο από την καταβολή του μισού παγίου, εφόσον εμπίπτουν στις παραπάνω προϋποθέσεις και υποχρεούνται να καταβάλλουν το υπόλοιπο πάγιο.

VI. ΣΥΛΛΟΓΟΙ κοινωφελείς, αναγνωρισμένοι για το κοινωνικό τους έργο.

(Οι σύλλογοι απαλλάσσονται μόνο από τα πάγια, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και κατά περίπτωση, μετά από αίτησή τους στην αρμόδια Επιτροπή επί αιτήσεων δημοτών Δ.Σ. από την οποία θα εκδίδεται και η σχετική απόφαση)

Παρατήρηση:

Εξαιρούνται από την απαλλαγή τελών οι πολιτιστικοί Σύλλογοι, οι αθλητικοί Σύλλογοι, οι επαγγελματικοί Σύλλογοι, οι συνδικαλιστικοί Σύλλογοι και οι ερασιτεχνικοί – ενδιαφερόντων Σύλλογοι.

Οι ΣΥΛΛΟΓΟΙ (Καταναλωτές Δημοτικών Διαμερισμάτων) απαλλάσσονται μόνο από την καταβολή του μισού παγίου και υποχρεούνται να καταβάλλουν το υπόλοιπο πάγιο.


VII. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Δεν δικαιολογείται απαλλαγή τελών για ανεξάρτητες κινήσεις πολιτών– κοινωνικών ομάδων που δεν έχουν νόμιμη μορφή, καταστατικό και έγκριση Πρωτοδικείου. 

Όλες οι προαναφερόμενες ευπαθείς ομάδες απαλλάσσονται από την καταβολή τελών, μόνο για τα ακίνητα στα οποία διαμένουν μόνιμα και όχι για άλλα ακίνητα τα οποία έχουν στην κατοχή τους ως δεύτερες κατοικίες ή καταστήματα.