diakopiΑπό τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι: την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 θα γίνει ολιγόωρη διακοπή νερού από την ώρα 09:00 έως 14:30, στην αριστερή μεριά (με κατεύθυνση Βέροια προς Μακροχώρι) της Κοινότητας Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας, λόγω τελικών συνδέσεων στο νέο δικτύου ύδρευσης και ακύρωση του παλαιού. Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης θα καταβάλλουν προσπάθειες ώστε οι εργασίες να αποκατασταθούν το γρηγορότερο δυνατόν. Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.  

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

diakopiΑπό τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι: την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 θα γίνει ολιγόωρη διακοπή νερού από την ώρα 09:00 έως 14:30, στην δεξιά μεριά (με κατεύθυνση Βέροια προς Μακροχώρι) της Κοινότητας Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας, λόγω τελικών συνδέσεων στο νέο δικτύου ύδρευσης και ακύρωση του παλαιού. Οι εργασίες επελέγησαν να γίνουν μετά την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, για να μην αναστατωθεί η μαθητική κοινότητα της περιοχής. Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης θα καταβάλλουν προσπάθειες ώστε οι εργασίες να αποκατασταθούν το γρηγορότερο δυνατόν. Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.  

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

diaknerou sΑπό τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι: την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 θα γίνει ολιγόωρη διακοπή νερού από την ώρα 09:30 έως 14:30, στην αριστερή μεριά (με κατεύθυνση Βέροια προς Μακροχώρι) της Κοινότητας Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας, λόγω τελικών συνδέσεων στο νέο δικτύου ύδρευσης και ακύρωση του παλαιού. Οι εργασίες επελέγησαν να γίνουν μετά την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, για να μην αναστατωθεί η μαθητική κοινότητα της περιοχής. Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης θα καταβάλλουν προσπάθειες ώστε οι εργασίες να αποκατασταθούν το γρηγορότερο δυνατόν. Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.  

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

diakopiΑπό τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι: σήμερα Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 θα γίνει ολιγόωρη διακοπή νερού από την ώρα 12:00 έως 15:30, στην δεξιά μεριά (με κατεύθυνση Βέροια προς Μακροχώρι) της Κοινότητας Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας, λόγω βλάβης στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης. Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης θα καταβάλλουν προσπάθειες ώστε οι εργασίες να αποκατασταθούν το γρηγορότερο δυνατόν. Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.

  ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

mixanimata ergouΟ Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ  διακηρύσσει ότι: εκτίθεται σε δημοπρασία, με Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς μίσθωση μηχανημάτων που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης «Μίσθωση μηχανημάτων, έργων, συντηρήσεων επισκευών και επεκτάσεων δικτύων πόλης Βέροιας έτους 2022», προϋπολογισμού € 300.000,00  πλέον Φ.Π.Α.. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

  • Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 26/05/2022 και ώρα 23:00
  • Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: 01/06/2022 και ώρα 10:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  Τα δικαιολογητικά της προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί της ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης δηλαδή 6.000,00 €. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑΒ. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί, αναγνωρισμένοι ιδιοκτήτες χωματουργικών μηχανημάτων, οι οποίοι θα έχουν πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια οχήματος και τα νόμιμα δικαιολογητικά κυκλοφορίας καθώς και διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 

1. Για την Διακήρυξη πατήστε  εδώ

2. Για την 6/22 Μελέτη πατήστε  εδώ

3. Γιοα το έντυπο Οικ. Προσφοράς ΔΕΥΑΒ πατήστε  εδώ

4. Για το ΕΕΕΣ  σε pdf πατήστε  εδώ  

5. Για το ΕΕΕΣ  σε xml πατήστε  εδώ